Start / Kommun och politik / Politik och demokrati / Möten och protokoll / Sammanträdeshandlingar och protokoll 2019

Sammanträdeshandlingar och protokoll 2019

Här hittar du länkarna till protokoll och sammanträdeshandlingar för 2019.

Sammanträdeshandlingar och protokoll 2019

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsmarknadsutsott, NAmU

Kommunstyrelsens teknik och fastighetsutskott

Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott, PlanMU

 

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott

Barn- och ungdomsnämndens förskoleutskott

Fritidsnämnden

Fritidsnämndens arbetsutskott

Kulturnämnden

Kulturnämndens arbetsutskott

Bygg- och miljötillsynsnämnden

Socialnämnden

Socialnämndens arbetsutskott

  • 5 februari
  • 11 februari 
  • 5 mars
  • 9 april
  • 6 maj, 8 maj (extra)
  • 4 juni
  • 3 september
  • 1 oktober
  • 29 oktober
  • 26 november

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämndens arbetsutskott

Valnämnden

Funktionshinderrådet

Rådsmöten

Pensionärsrådet

Rådsmöten

Käppala förbundet

Norrvatten

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats