Start / Kommun och politik / Politik och demokrati / Möten och protokoll / Sammanträdeshandlingar och protokoll 2020

Sammanträdeshandlingar och protokoll 2020

Här hittar du länkarna till protokoll och sammanträdeshandlingar från 2020.

Sammanträdeshandlingar och protokoll 2020

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsmarknadsutskott

Kommunstyrelsens teknik och fastighetsutskott

Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott

Barn- och ungdomsnämndens förskoleutskott

Fritidsnämnden

Fritidsnämndens arbetsutskott

Kulturnämnden

Kulturnämndens arbetsutskott

Bygg- och miljötillsynsnämnden

Socialnämnden

Socialnämndens arbetsutskott

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämndens arbetsutskott

Funktionshinderrådet

Pensionärsrådet

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats