Start / Kommun och politik / Politik och demokrati / Möten och protokoll / Sammanträdeshandlingar och protokoll 2021

Sammanträdesplan 2021

Här hittar du länkarna till sammanträdeshandlingar och protokoll och från 2021.

Sammanträdeshandlingar och protokoll 2021

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsmarknadsutskott

Kommunstyrelsens teknik och fastighetsutskott

 

Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott

 

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott

 

Barn- och ungdomsnämndens förskoleutskott

 

Fritidsnämnden

Fritidsnämndens arbetsutskott

Kulturnämnden

Kulturnämndens arbetsutskott

Bygg- och miljötillsynsnämnden

Socialnämnden

Socialnämndens arbetsutskott

 

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämndens arbetsutskott

 

Funktionshinderrådet

Pensionärsrådet

Valnämnden

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats