Webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträde 19 juni 2017

Alla sammanträden i Vallentunas kommunfullmäktige sänds direkt via webbplatsen. Här kan du titta på sammanträdet från den 19 juni 2017.

Sammanträdet i sin helhet

Dagordning

 1. Upprop
 2. Val av justerare
 3. Fastställande av dagordning
 4. Sammanträdets laga tillkomst och fastställande av dagordning
 5. Utdelning av miljöstipendium för 2016 (KS 2017.126)
 6. Inlämnande av motioner
 7. Inlämnande av interpellationer
 8. Frågor
 9. Avsägelser och fyllnadsval 2017 (KS 2017.026)
 10. Svar på motion (S) om möjlighet att delta i förskolans verksamhet (KS 2016.092)
 11. Svar på motion (S) om uppföljning av kostpolicyn (KS 2016.481)
 12. Svar på motion (V) om föreningsgård (KS 2015.462)
 13. Beslut om gemensam kostenhet (KS 2016.047)
 14. Uppdrag: förbättrad samverkan och informationsdelning (KS 2017.184)
 15. Optimering av ungdomsverksamheten (KS 2017.135)
 16. Avtal Sverigeförhandlingen (KS 2017.188
 17. Kommunplan 2018-2020 (KS 2017.149)
 18. Bostadsbyggnadsprognos 2017-2016 (KS 2016.536)
 19. Komponentavskrivning och investeringsanslag (KS 2017.124)
 20. Resultatöverföring från 2016 års bokslut (KS 2017.128)
 21. Fordonspolicy för Vallentuna kommun (KS 2014.561)
 22. Hemställan om utökat investeringsanslag för Ormsta förskola (KS 2017.183)
 23. Taxa för sotning/rengöring och brandskyddskontroll (KS 2017.150)
 24. Ändring detaljplan för Molnbydepån omfattande fastigheterna Molnby 1:5 och Molnby 1:6 – antagande (KS 2016.503)
 25. Lekplatsplan (KS 2015.450)
 26. Socialnämndens del i Vallentuna kommuns årsredovisning 2016 (KS 2017.090)
 27. Valdistrikt 2018 (KS 2017.175)
 28. Utökat antal mandat till kommunfullmäktige 2018 (KS 2017.176)
 29. Gallring av kansliets styrdokument (KS 2016.532)
 30. Ställningstagande gällande aktier i Elverket (KS 2017.276)
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats