Webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträde 26 juni 2017

Alla sammanträden i Vallentunas kommunfullmäktige sänds direkt via webbplatsen. Här kan du titta på sammanträdet från den 26 juni 2017.

Sammanträdet i sin helhet

Dagordning

  1. Upprop
  2. Val av justerare
  3. Sammanträdets laga tillkomst och fastställande av dagordning
  4. Avsägelser och fyllnadsval 2017 (KS 2017.026)
  5. Ställningstagande gällande kommunens aktier i Elverket Vallentuna AB (KS 2017.276)
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats