Start / Kommun och politik / Service och kvalitetsarbete / Vad tycker våra invånare

Vad tycker våra invånare?

Vartannat år skickas en enkät ut till 1200 invånare i kommunen som får chansen att tycka till om arbets- och fritidsmöjligheter, boende och trygghet samt hur den kommunala servicen upplevs. Vallentuna kommun har deltagit i medborgarundersökningen varannat år sedan hösten 2005.

I 2017 års undersökning var det 41% av de tillfrågade som valde att svara på enkäten. Det är lägre än när kommunen började att delta i undersökningen för drygt tio år sedan.

De personer som tillfrågas är ett slumpmässigt urval, som dras från befolkningsregistret och är mellan 18-84 år. Vi vill rikta ett varmt tack till dig som svarat på enkäten för att du bidragit med dina åsikter och omdömen.

Medborgarundersökningen 2017

I rapporten jämförs Vallentunas resultat generellt med genomsnittet för övriga deltagande kommuner, som den här gången var 131 stycken. 

Nöjd-Region-Index (NRI)=60

Genomsnittet för de deltagande kommunerna hade ett index på 60. Inom detta frågeområden får:

  • bostäder högre betyg än kommungenomsnittet
  • kommersiellt utbud lägre än kommungenomsnittet

Nöjd-Medborgar-Index (NMI)=54

Genomsnittet för de deltagande kommunerna hade ett index på 55.

Högre betygsindex än genomsnittet:

  • idrotts- och motionsanläggningar 
  • kultur 
  • räddningstjänsten

Lägre betyg än kommungenomsnittet:

  • miljöarbete, renhållning och sophämtning
  • bemötande och tillgänglighet
  • gymnasiet får lägre, men högre än 2015

Nöjd-Inflytande-Index (NII)= 38

För kommunerna i genomsnitt ligger index på 40. Inom delområdena får kommunen lika med snittet för Information och förtroende och lägre än snittet för påverkan och kontakt.

 

Nedan hittar du det sammanställda resultatet för 2017 samt länk till SCB där du kan jämföra och hitta tidigare medborgarundersökningar.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats