Start / Kommun och politik / Service och kvalitetsarbete / Vad tycker våra invånare

Vad tycker våra invånare?

Hur tycker man som invånare att det är att bo och leva i Vallentuna kommun? Hur ser man på kommunens verksamheter, inflytande och service? För att lyssna in och förbättra oss efter våra invånares behov, gör vi vartannat år en medborgarundersökning. Vi gör även årliga servicemätningar där vi tittar på service och bemötande via telefon och e-post. Här kan du ta del av resultaten från de senaste årens mätningar.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats