Start / Kontakt och öppettider / Inkomna frågor / Hur ska parkeringsfrågan lösas?

Hur ska parkeringsfrågan lösas?

Vi är medvetna om att det är ont om platser vid flera av våra infartsparkeringar och parkeringarna i centrum. Därför arbetar vi just nu med två parkeringsstrategier för att långsiktigt lösa parkeringsfrågan, en för centrala Vallentuna och en för hela kommunen. Strategierna ska vara klara hösten 2019.

Bättre parkeringsbevakning

För att frigöra fler platser på kortare sikt kommer vi även att se över regler och skyltar vid parkeringarna för att det ska bli lättare för parkeringsbolaget att sköta övervakningen.

Elva infartsparkeringar

Det finns elva infartsparkeringar i Vallentuna kommun. Sju ligger i anslutning till Roslagsbanans stationer och fyra längs med E18. Vid Vallentuna station och Ormsta station finns även cykelparkering under tak.

Läs mer om parkeringar och regler på länken nedan.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats