Start / Kontakt och öppettider / Inkomna frågor / Planerar du för något byggprojekt i sommar?

Planerar du för något byggprojekt i sommar?

Tänk då på att många åtgärder kan kräva bygglov eller anmälan.

Handläggningstiden för ett bygglov är upp till 10 veckor, men kan i komplicerade ärenden ta upp till 20 veckor. Veckorna räknas från den dag då ansökan är komplett, det vill säga då bygglovavdelningen har fått de handlingar som krävs för att kunna göra en bedömning i ärendet.

Högsäsong för bygglovsärenden

Ärendemängden ökar markant på våren vilket kan påverka handläggningstiderna. Det är därför viktigt att du redan nu tänker genom ditt projekt och lämnar in din bygglovsansökan snarast för att det ska finnas en möjlighet för att du ska kunna få ditt bygglov till sommaren. Vi kan dock inte garantera att du får lov beviljat innan din semester börjar.

Om du börjar bygga innan du fått startbesked från kommunen kommer en sanktionsavgift tas ut.

Ha alla handlingar klara

Handlingar som krävs utöver den digitala bygglovsansökan/anmälan eller blanketten är i de flesta fall:

• Fasad, plan och sektionsritningar
• Situationsplan (som underlag kan krävas nybyggnadskarta)
• Uppgifter om kontrollansvarig och/eller förslag till kontrollplan

Bygglovsansökan och anmälan om bygglovsbefriad åtgärd skickar du till kommunens bygglovavdelning som granskar ärendet mot gällande lagstiftning och bestämmelser.

Mer information

Vill du veta när du behöver ansöka om bygglov eller göra en anmälan, klicka på rubriken Bygga nytt, ändra, riva längre ner på sidan för att få mer information om när du behöva ansöka om bygglov eller göra en anmälan.

Är du samtidigt osäker på om ditt byggprojekt behöver bygglov? Se rubriken Behöver jag bygglov längre ner på sidan för att läsa om de vanligaste byggprojekten och hur länge byggloven håller.

När du ska ansöka om bygglov är det viktigt att ritningarna är fackmannamässigt utförda, skalenliga och måttsatta på vitt papper utan rutor. En ofullständig ansökan gör att tiden tills du kan få ditt beslut blir längre. Du hittar exempelritningar via rubriken Vad ska ansökan innehålla? längre ner på den här sidan.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats