Sotning av din eldstad

Många bränder uppstår i skorstenar och eldstäder. Sotning är en viktig del i arbetet med att förebygga bränder.

Du som har en eldstad i hemmet måste regelbundet genomföra sotning och brandskyddskontroll av eldstaden för att få fortsätta elda.

Om du använder din eldstad som huvudsaklig uppvärmning behöver du sota eldstaden varje år, i annat fall vart fjärde år. Brandskyddskontroll ska utföras med tre eller sex års intervall av det företag som fått uppdraget av brandförsvaret.

Ansvar för brandskyddskontroll

Det är Storstockholms brandförsvar som ansvarar för brandskyddskontroll och sotning i Vallentuna.

Vid en brandskyddskontroll görs en bedömning av anläggningens säkerhet. Om en brand skulle uppstå i en rökkanal ska branden inte kunna sprida sig till husets konstruktion.

Brandskyddskontrollen är en myndighetsutövning och kan enbart utföras av det företag som brandförsvaret upphandlat och utfärdat delegation till.
Använder man sig av andra företag som inte är upphandlade och godkända så avsäger Storstockholmsbrandförvar sig allt ansvar gällande sotning och brandskydd.

Aktuell upphandlad skorstensfejarmästare för sotning

Skorstensfejarna LJ AB
Telefon: 08-410 885 90
E-post: info@skorstensfejarna.se

Aktuell upphandlad skorstensfejarmästare för brandskydd

LG Andersson AB
Telefon: 08-540 644 01
E-post: info@sotartjanster.se

Läs mer om brandskydd och sotning genom att klicka på rubriken "Brandskydd, sotning" längre ner på sidan. 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats