Start / Kontakt och öppettider / Inkomna frågor / Vaccination av covid-19 i Vallentuna

Vaccination av covid-19 i Vallentuna

Söndagen 27 december 2020 inleddes den omfattande vaccinationen mot covid-19 i Stockholms län. Vaccin är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk och minska smittan i samhället.

Vaccinationen är kostnadsfri för alla.

Vem rekommenderas att ta påfyllnadsdos? 

Det här gäller vid vaccination av påfyllnadsdos:

 • 17 augusti 2022 öppnar bokningen för 65+. Erbjudande om påfyllnadsdos skickas ut via sms till de som använder appen Alltid öppet. Utskicket görs enligt en ordning som beror på hur lång tid som gått sedan föregående dos.
 • 24 augusti 2022 öppnar bokningen för riskgrupper. 
 • 26 augusti 2022 kan alla personer som fyllt 18 år och där det gått minst fyra månader sedan senaste dosen boka en ny påfyllnadsdos. Bokningen är som alltid även öppen för tidigare rekommenderade doser.

Region Stockholms webbplats

Mer information

Mer information finns på

För att använda appen behöver du ett svenskt mobilabonnemang, svenskt personnummer, en svensk folkbokföringsadress samt BankID eller Freja e-id plus. Saknar du BankID eller har behov av att boka på ett annat språk har du möjlighet att boka tid via telefon.

Information om telefonbokning.

Hittar du inte svar på din fråga? Besök 1177.se/stockholm eller ring 1177.

Vaccination av 12-15-åringar

Skolorna i Vallentuna har nu vaccinerat klart.

Kan jag boka vaccination nu?

Det är aldrig för sent att börja vaccinera sig och även fortsättningsvis kommer vaccination erbjudas till alla som ännu inte tagit rekommenderat antal doser.

Bokningen för dos 1 och dos 2 är öppen för personer 12 år och äldre. Dos tre och fyra för 18 år och äldre. 

Från och med 1 september 2022 rekommenderar Folkhälsomyndigheten en ytterligare påfyllnadsdos (dos 5) för personer som är 65 år eller äldre, samt för dem som har en ökad risk att bli allvarligt sjuka i covid-19. Bokningen öppnar 17 augusti 2022.

Från och med 26 augusti kan alla personer som fyllt 18 år och där det gått minst fyra månader sedan senaste dosen boka en ny påfyllnadsdos (dos 4). Bokningen är som alltid även öppen för tidigare rekommenderade doser.

 

 

Bokning via app eller telefon

Du bokar din vaccination via appen Alltid öppet eller genom telefontjänsten 08-428 429 30 alla dagar kl. 08–19.

För att använda appen behöver du ett svenskt mobilabonnemang, svenskt personnummer, en svensk folkbokföringsadress samt BankID eller Freja e-id plus. Saknar du BankID eller har behov av att boka på ett annat språk har du möjlighet att boka tid via telefon.

Information om telefonbokning.

Vaccinationen sker på någon av länets vaccinationsmottagningar, varav en finns i Vallentuna. Mottagningen i Vallentuna och finns på Blekingevägen 1.

Boka tid via telefon eller appen Alltid öppet

De flesta bokningsbara tiderna finns via appen Alltid öppet. Om det är hög belastning kan det vara lite trögt att logga in - försök då igen lite senare. Är tiderna slut kan du försöka igen nästa dag, det kommer nya tider vartefter. Många av vaccinationsmottagningarna har helgöppet. Telefonbokningstjänsten är ett komplement till den digitala bokningen via appen Alltid öppet och vänder sig till invånare som inte har möjlighet att boka digitalt, exempelvis personer som saknar Bank-id, har svårt med digitala lösningar eller har behov av att boka på andra språk.

Bokningar görs enligt följande telefonnummer:

 • Svenska: 08–428 429 30
  öppet alla dagar kl. 08.00 - 19.00
 • Engelska: 08–428 429 20
  öppet alla dagar kl. 08.00 - 19.00
 • Finska: 08-428 429 03
  öppet vardagar kl. 08.00-12.00
 • Arabiska: 08–428 429 01
  öppet vardagar kl. 08.00 - 19.00
 • Somaliska: 08–428 429 02
  öppet vardagar kl. 08.00 - 12.00
 • Tigrinja: 08-428 429 04
  öppet vardagar kl. 08.00-12.00
 • Persiska: 08-428 429 08
  öppet vardagar kl. 08.00 - 12.00
 • Polska: 08-428 429 09
  öppet vardagar kl. 08.00-12.00
 • Ryska: 08-428 429 11
  öppet vardagar kl. 08.00-12.00
 • Spanska: 08-428 429 12
  öppet vardagar kl. 08.00-12.00

Precis som i appen Alltid Öppet justeras antalet tider i telefontjänsten löpande och antalet tider beror på vaccinleveranserna. Om alla tider är bokade kan du prova igen vid ett senare tillfälle.

Du som är 80 år eller äldre, bor på LSS boende, har insatser enligt LSS eller har personlig assistent kan också kontakta din vårdcentral för covid-19 vaccination. Du kan även kontakta vårdcentralen om du inte har svenskt personnummer eller svensk folkbokföringsadress, eller om du har skyddad identitet.

Information om hur och när du kan boka tid för vaccination uppdateras kontinuerligt på webbplatsen 1177.se.

Jag tillhör en riskgrupp, vad gäller för mig?

Är du diagnostiserad med någon sjukdom eller tillstånd som gör att du riskerar att bli allvarligt sjuk i covid-19, men är yngre än de som just nu kan boka tid på vaccinationsmottagning, kan du kontakta din vårdcentral.

Vad gäller för mig som är gravid?

Du som är gravid rekommenderas att vaccinera dig efter graviditetsvecka 12. Om din åldersgrupp har öppnat ska du boka tid via appen Alltid öppet.

Boka tid för dos 2 och dos 3

För att vaccinets skydd ska bli effektivt och långvarigt är det viktigt att fullfölja vaccinationen med den andra och tredje dosen.

Det varierar hur lång tid det ska gå mellan doserna samt hur många doser du rekommenderas att ta. Det beror bland annat på din ålder och om du har en ökad risk att bli allvarligt sjuk i covid-19.

Information om rekommenderat antal doser och dosintervall hittar du på 1177.se.

När kommer jag att erbjudas vaccination?

Vaccineringshastigheten styrs av av hur många doser som de olika vaccintillverkarna hinner producera och leverera till de olika regionerna. Vem som får vaccin först styrs av nationella prioriteringar. Det är Region Stockholm som ansvarar för vaccineringen i Stockholmsregionen.

På svt.se kan du följa hur många som hittills vaccinerats mot coronaviruset.

Vill du veta mer om i vilken ordning erbjudande om vaccination kommer gå ut hittar du mer information på 1177.se.

Vaccinbevis för resor

Det internationella vaccinationsbeviset Covidbevis fungerar för resor inom EU och hämtas med svensk e-legitimation.

Vaccinbeviset hämtar du hos E-hälsomyndigheten.

Du hittar mer information om vad som gäller resor under pandemin på UD:s webbplats.

Varning för bedrägerier

Det har förekommit bedrägerier där personer ringer och utger sig för att vara från en myndighet eller vårdcentral och där de ber att man ska logga in på 1177.se med Bank-ID eller kortnummer för vaccinationsbokning. Vallentuna kommun, Folkhälsomyndigheten eller andra myndigheter vänder sig inte till någon med uppmaningar om att logga in med Bank-ID eller ange kortnummer. Skulle du få en sådan förfrågan ska du inte logga in någonstans eller lämna ifrån dig uppgifter om dig själv eller dina konton.

polisens webbplats finns mer information om telefonbedrägerier och hur du skyddar dig.

Vem har ansvaret för vaccineringen?

Det övergripande ansvaret för vaccineringen har regionen och tillgången till vaccin kommer att avgöra hur snabbt det går att erbjuda vaccinet till fler. Vi inom kommunen stöttar upp vaccineringen av boende på våra särskilda boenden för äldre tillsammans med läkarorganisationen. Ansvaret för vaccineringen av kunder med hemtjänstinsatser ligger på vårdcentralerna. Vallentuna kommun samverkar med vårdcentralerna för att underlätta kontakter med hemtjänstkunder.

Behöver jag fortsätta följa råd och restriktioner även när vaccinationen startat?

Alla i samhället kommer att behöva fortsätta följa de gällande allmänna råd och restriktioner som finns under tiden som vaccinationen pågår.

Här hittar du de allmänna råd och restriktioner som gäller just nu

Vad gäller efter att man vaccinerat sig?

Folkhälsomyndigheten har tagit fram anpassade rekommendationer som gäller för dig som har vaccinerats med en dos och låtit tre veckor passera.

Du hittar rekommendationerna på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats