Pappersfaktura

Pappersfaktura

Ska du som leverantör fakturera Vallentuna kommun och är undantagen från lagen om e-faktura till följd av offentlig upphandling, SFS 2018:1277, till exempel på grund av avtalade faktureringsvillkor, när e-faktura innebär risk för röjande av uppgifter som omfattas av sekretess eller i övrigt skada säkerhetskänslig verksamhet eller andra giltiga anledningar ska faktura skickas enligt nedanstående anvisning.

Fakturaadress:

Vallentuna kommun
(Förvaltning)
FE 945
838 27 Frösön

För fakturor till ovan nämnda adress gäller följande:

 • Skicka inte fakturakopior.
 • Skicka inte ovidkommande information, exempelvis reklam, tillsammans med fakturan.
 • Skicka inte varor eller orderbekräftelse till fakturadressen.
 • Eventuella betalningspåminnelser skickas till leveransadressen.

Alla fakturor måste innehålla:

 • Referens (Beställarens referens - numerisk kod, sex siffror)
 • Fakturanummer
 • Fakturadatum
 • Förfallodatum
 • Fakturabelopp
 • Momsbelopp
 • Plusgiro/Bankgiro
 • Organisationsnummer
 • F-skattsedel

Fakturor som inte uppfyller kraven ovan returneras för komplettering vilket medför en fördröjning av förfallodag.

Glöm inte beställarreferens

Observera att alla fakturor till Vallentuna kommun ska innehålla en beställarreferens som består av sex siffror. På sikt kommer fakturor som saknar beställarreferens att returneras till avsändaren.

Vidare vill vi informera om att Vallentuna kommun tillämpar 30 dagars förfallodag, samt att inga expeditions- eller faktureringsavgifter accepteras.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats