Start / Kontakt och öppettider / Inkomna frågor / Årets valborgfirande

Årets valborgfirande

Det traditionsenliga valborgsfirandet vid Kyrkviken i Vallentuna ställs in även i år, 2021. Detta på grund av att vi vill göra vårt yttersta för att förhindra smittspridningen av coronaviruset.

Regeringen har fattat beslut om att stoppa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 8 personer för att minska smittspridning av coronaviruset. Vi väljer därför att begränsa de aktiviteter som leder till större sammankomster och ställer därmed in det traditionsenliga valborgsfirandet i Vallentuna.

Valborgsfirandena vid Gustavs udde i Bällsta, i Frösunda och på Kårsta 4H-gård är också inställda.

Digitalt valborgstal

Fredagen den 30 april håller Parisa Liljestrand, kommunstyrelsens ordförande, sitt traditionsenliga valborgstal via Facebook och här på vallentuna.se. Du hittar länk längre ned på sidan. 

Fira vårens ankomst på andra sätt

Vi uppmanar Vallentunaborna att fira vårens ankomst på annat sätt även i år. På Upplev Vallentuna finns tips på andra aktiviteter att göra ute i vår vackra natur.

Om du vill göra din egen brasa

I Vallentuna kommun är det inte tillåtet att elda trädgårdsavfall inom detaljplanelagt område, om man inte sökt dispens. Förbudet beror på att röken är skadlig för människors hälsa då det bildas mycket rök med hälsofarliga partiklar. Dina grannar i närheten kan också störas av röken. Kommunen vill även främja att avfall nyttjas som resurs, antingen som material till kompost eller som biobränsle i värmeverk.

Du kan söka dispens från eldningsförbudet på den egna fastigheten genom att skicka in en ansökan till kommunens miljöavdelning senast en vecka före Valborg, den 30 april 2021. Avgiften för hantering av dispensansökan är 1300 kr/timme. En komplett ansökan brukar ta en timmes handläggningstid.

Ta hänsyn till vind och väderlek

Utanför detaljplanelagt område får torra grenar, ris och kvistar eldas så länge det inte medför olägenheter för människors hälsa eller miljö. Det är viktigt att du tar hänsyn till vindriktning och väderlek.

Storstockholms brandförsvar ger aktuella svar på hur hög risk det är att elda för tillfället. Du kan ringa deras automatiska telefonsvarare för att få information om brandrisk och eventuellt eldningsförbud på telefon 08-454 83 39.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats