Start / Kontakt och öppettider / Inkomna frågor / Får jag elda mitt trädgårdsavfall?

Får jag elda mitt trädgårdsavfall?

Nu är det äntligen vår och vi är många som vill göra fint i våra trädgårdar, vilket innebär att vi samlar på oss mycket nedfallna grenar, gammal fallfrukt och löv.

I Vallentuna kommun är det inte tillåtet att elda trädgårdsavfall inom detaljplanelagt område, om man inte sökt dispens. Förbudet beror på att röken är skadlig för människor hälsa då det bildas mycket rök med hälsofarliga partiklar. Dina grannar i närheten kan också störas av röken. Man vill även främja att avfall nyttjas som resurs, antingen som material till kompost eller som biobränsle i värmeverk.

Läs mer om vad som gäller vid eldning utomhus genom att klicka på rubriken "Elda utomhus" längre ner på sidan.

Hämtning av trädgårdsavfall

För småhus med eget abonnemang ingår hämtning av trädgårdsavfall i avgiften. Du kan beställa kostnadsfri hämtning av trädgårdsavfall två gånger per år för permanentboende och en gång per år för fritidshus.

Att tänka på vid hämtning

  • Hämtningsperioden för trädgårdsavfall är april-oktober.
  • Trädgårdsavfallet ska ligga i komposterbara säckar av papper. Papperssäcken får inte ha en plastad insida. Godkända säckar kan köpas i handeln.
  • Du kan lämna max 20 säckar per hämtning.
  • Säcken får väga max 15 kilo och rymma max 160 kilo.

För att beställa hämnting av ditt trädgårdsavfall kan du kontakta PreZeros kundtjänst på telefon 08-519 333 00 eller e-post: vallentuna.se@prezero.com

Abonnemang för hämtning av trädgårdsavfall i kärl

Småhushåll som har mycket trädgårdsavfall kan teckna ett abonne­mang. Då hämtas avfallet i ett 370-literskärl varannan vecka vid totalt 16 tillfäl­len under perioden april-november.

Lämna trädgårdsavfall på återvinningscentral

Hushållen får lämna trädgårdsavfall avgiftsfritt på återvinningscentralerna i Hagby och Löt. Trädgårdsavfallet ska sorteras som återvinning till kompost eller bränsleflis.

Observera att stubbar och rötter endast kan lämnas på Löt återvinningscentral.

Dispens från eldningsförbud

Vill du ansöka om att få dispens från eldningsförbud kan du fylla i en sådan ansökan genom att klicka på länken "Blankett" nedan. Dispenser beviljas endast undantagsvis och behöver vara väl motiverade. För handläggning av ansökan om dispens mot eldningsförbudet tar miljöavdelningen ut en timavgift. Läs mer om ansökan om dispens under "Elda utomhus" nedan.

 

 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats