Start / Kontakt och öppettider / Inkomna frågor / Vaccination av covid-19 i Vallentuna

Vaccination av covid-19 i Vallentuna

Söndagen 27 december 2020 inleddes den omfattande vaccinationen mot covid-19 i Stockholms län. Vaccin är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk och minska smittan i samhället.

Vaccinationen är kostnadsfri för alla.

Vem rekommenderas att ta dos 3? 

Med en tredje dos vaccin förstärks och förlängs skyddet mot covid-19.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som är 18 år och äldre ska erbjudas en tredje dos. Påfyllnadsdosen ska tas minst sex månader efter dos 2. Vaccinationen av dos 3 ska följa en prioriteringslista, där de som har störst behov av skydd mot sjukdom ska vaccineras först.  

Mer information finns på

Du bokar din vaccination via appen Alltid öppet eller genom telefontjänsten 08-428 429 30 alla dagar kl. 08–19. För att använda appen behöver du ett svenskt mobilabonnemang, svenskt personnummer, en svensk folkbokföringsadress samt BankID eller Freja e-id plus. Saknar du BankID eller har behov av att boka på ett annat språk har du möjlighet att boka tid via telefon.

Information om telefonbokning.

Hittar du inte svar på din fråga? Besök 1177.se eller ring 1177.

 

Vaccination av 12-15-åringar

Nu pågår vaccinationen mot covid-19 för barn 12-15 år på skolorna, hur det kommer gå till i ditt barns skola kommer skolan att informera om. Man kan också boka tid på en vaccinationsmottagning.

Mer information finns på 1177.se.

Kan jag boka vaccination nu?

Bokningen för dos 1 och dos 2 är öppen för personer 12 år och äldre.

För dos 3 av vaccin mot covid-19 finns det en turordningslista för personer 18 år och äldre. Det innebär att de personer som är i störst behov av skydd mot sjukdom blir de som först får en tredje dos. Har du använt dig av appen Alltid öppet kommer du att få en påminnelse när det är dags för din dos 3.  

Du hittar mer information om dos 3 på 1177:s webbplats.

Bokning via app eller telefon

Du bokar din vaccination via appen Alltid öppet eller genom telefontjänsten 08-428 429 30 alla dagar kl. 08–19.

För att använda appen behöver du ett svenskt mobilabonnemang, svenskt personnummer, en svensk folkbokföringsadress samt BankID eller Freja e-id plus. Saknar du BankID eller har behov av att boka på ett annat språk har du möjlighet att boka tid via telefon.

Information om telefonbokning.

Vaccinationen sker på någon av länets vaccinationsmottagningar, varav en finns i Vallentuna. Mottagningen i Vallentuna och finns på Blekingevägen 1.

Boka tid via telefon eller appen Alltid öppet

De flesta bokningsbara tiderna finns via appen Alltid öppet. Om det är hög belastning kan det vara lite trögt att logga in - försök då igen lite senare. Är tiderna slut kan du försöka igen nästa dag, det kommer nya tider vartefter. Många av vaccinationsmottagningarna har helgöppet. Telefonbokningstjänsten är ett komplement till den digitala bokningen via appen Alltid öppet och vänder sig till invånare som inte har möjlighet att boka digitalt, exempelvis personer som saknar Bank-id, har svårt med digitala lösningar eller har behov av att boka på andra språk.

Bokningar görs enligt följande telefonnummer:

 • Svenska: 08–428 429 30
  öppet alla dagar kl. 08.00 - 19.00
 • Engelska: 08–428 429 20
  öppet alla dagar kl. 08.00 - 19.00
 • Finska: 08-428 429 03
  öppet vardagar kl. 08.00-10.00
 • Arabiska: 08–428 429 01
  öppet vardagar kl. 08.00 - 19.00
 • Somaliska: 08–428 429 02
  öppet vardagar kl. 08.00 - 10.00
 • Tigrinja: 08-428 429 04
  öppet vardagar kl. 08.00-10.00
 • Persiska: 08-428 429 08
  öppet vardagar kl. 08.00 - 10.00
 • Polska: 08-428 429 09
  öppet vardagar kl. 08.00-10.00
 • Ryska: 08-428 429 11
  öppet vardagar kl. 08.00-10.00
 • Spanska: 08-428 429 12
  öppet vardagar kl. 08.00-10.00

Precis som i appen Alltid Öppet justeras antalet tider i telefontjänsten löpande och antalet tider beror på vaccinleveranserna. Om alla tider är bokade kan du prova igen vid ett senare tillfälle.

Information om hur och när du kan boka tid för vaccination uppdateras kontinuerligt på 1177.se.

Jag tillhör en riskgrupp, vad gäller för mig?

Är du diagnostiserad med någon sjukdom eller tillstånd som gör att du riskerar att bli allvarligt sjuk i covid-19, men är yngre än de som just nu kan boka tid på vaccinationsmottagning, kan du kontakta din vårdcentral.

På 1177 kan du läsa om vad som gäller för dig som tillhör en riskgrupp.

Vad gäller för mig som är gravid?

Du som är gravid rekommenderas att vaccinera dig efter graviditetsvecka 12. Om din åldersgrupp har öppnat ska du boka tid via appen Alltid öppet.

Boka tid för dos 2

För att vaccinets skydd ska bli effektivt och långvarigt är det viktigt att fullfölja vaccinationen med den andra dosen. För Pfizer/Biontech och Moderna är rekommendationen just nu sex veckor mellan doserna, dock kortas den intervallen nu ner stegvis till 4 veckor. För Astra Zeneca nio till tolv veckor. Det är inte farligt om den andra dosen tas någon vecka efter rekommenderat intervall, effekten försvinner inte från en dag till en annan. 

Du som är född 1956 eller tidigare och väljer Pfizer/ Moderna som dos 2, får din andra dos 9 veckor efter första dosen om din första dos var med Astra Zenecas vaccin. Vill du ta Astra Zenecas vaccin också vid dos 2 gäller intervallen 9-12 veckor efter första dosen.

Du som är född 1957 eller senare och har fått din första dos med Astra Zenecas vaccin, rekommenderas att vaccinera dig med ett annat vaccin 12-15 veckor efter din första dos. Om du vill fortsätta med Astra Zeneca, 9-12 veckor efter första dosen.

Läs mer om dosintervallet på Region Stockholms webbplats.

Information om hur du bokar dos två hittar du på 1177.se.

När kommer jag att erbjudas vaccination?

Vaccineringshastigheten styrs av av hur många doser som de olika vaccintillverkarna hinner producera och leverera till de olika regionerna. Vem som får vaccin först styrs av nationella prioriteringar. Det är Region Stockholm som ansvarar för vaccineringen i Stockholmsregionen.

På svt.se kan du följa hur många som hittills vaccinerats mot coronaviruset.

Folkhälsomyndigheten har skärpt prioriteringsordningen kring vaccinering. Äldre ska prioriteras framför yngre.

Vill du veta mer om i vilken ordning erbjudande om vaccination kommer gå ut hittar du mer information på 1177.se.

Vaccinbevis för resor

Det internationella vaccinationsbeviset Covidbevis fungerar för resor inom EU och hämtas med svensk e-legitimation.

Vaccinbeviset hämtar du hos E-hälsomyndigheten.

Du hittar mer information om vad som gäller resor under pandemin på UD:s webbplats.

Vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster

Folkhälsomyndigheten har bett regeringen att besluta om vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med fler än 100 deltagare från den 1 december. Förslaget syftar i första hand till att minska risken för smittspridning genom att begränsa ovaccinerade personers möjligheter att delta i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Vaccinbeviset hämtar du hos E-hälsomyndigheten.

 

Varning för bedrägerier

Det har förekommit bedrägerier där personer ringer och utger sig för att vara från en myndighet eller vårdcentral och där de ber att man ska logga in på 1177.se med Bank-ID eller kortnummer för vaccinationsbokning. Vallentuna kommun, Folkhälsomyndigheten eller andra myndigheter vänder sig inte till någon med uppmaningar om att logga in med Bank-ID eller ange kortnummer. Skulle du få en sådan förfrågan ska du inte logga in någonstans eller lämna ifrån dig uppgifter om dig själv eller dina konton.

polisens webbplats finns mer information om telefonbedrägerier och hur du skyddar dig.

Vem har ansvaret för vaccineringen?

Det övergripande ansvaret för vaccineringen har regionen och tillgången till vaccin kommer att avgöra hur snabbt det går att erbjuda vaccinet till fler. Vi inom kommunen stöttar upp vaccineringen av boende på våra särskilda boenden för äldre tillsammans med läkarorganisationen. Ansvaret för vaccineringen av kunder med hemtjänstinsatser ligger på vårdcentralerna. Vallentuna kommun samverkar med vårdcentralerna för att underlätta kontakter med hemtjänstkunder.

Behöver jag fortsätta följa råd och restriktioner även när vaccinationen startat?

Alla i samhället kommer att behöva fortsätta följa de gällande allmänna råd och restriktioner som finns under tiden som vaccinationen pågår.

Här hittar du de allmänna råd och restriktioner som gäller just nu:

krisinformation.se

 

Vad gäller efter att man vaccinerat sig?

Folkhälsomyndigheten har tagit fram anpassade rekommendationer som gäller för dig som har vaccinerats med en dos och låtit tre veckor passera.

Du hittar rekommendationerna på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Om du bor tillsammans med en person med covid-19 så behöver du inte stanna hemma sju dagar om du är vaccinerad och det gått minst tre veckor sedan första dosen. Du behöver inte heller provtas om du inte har några symtom, oavsett om du bor med en person med covid-19 eller varit nära kontakt till en person med covid-19 i annat sammanhang.

För personal inom sjukvård, äldreomsorg och annan kommunal omsorg (ej förskola, skola) gäller särskilda rutiner. Då rekommenderas provtagning på samma sätt som för ovaccinerade. Har man inga symtom kan man gå till arbetet i väntan på provsvar. Om det gått minst tre veckor från att man fått sin första vaccindos och man inte har några symptom behöver man inte stanna hemma i sju dagar om en person man bor ihop med får covid-19.

Vinjett film

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats