Ledighet

Det är viktigt att du ska få den återhämtning som du behöver.

Enligt gällande kollektivavtal har du som är 40 år 31 dagar semester per år, och ytterligare en dag när du fyller 50 år.

Många av kommunens yrkesgrupper har dessutom möjlighet att avstå från ett särskilt semesterlönetillägg och få upp till 6 fler semesterdagar varje år. Detta gäller oavsett hur gammal du är.

Föräldraledighet

Om du skulle vara föräldraledig får du ett extra tillägg på lönen som en utfyllnad under de första 180 dagarna som du är hemma med ditt barn.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats