Planarkitekt Aina Larsson

Aina Larsson arbetar som planarkitekt på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det är att jag får arbeta lösningsfokuserat med att skapa en så bra miljö som möjligt för de boende här i kommunen, både nu och i det långsiktiga perspektivet. Arbetet handlar mycket om att väva ihop olika intressen och förutsättningar i samråd med olika expertiser och projekten är väldigt varierande eftersom vi jobbar både med landsbygden och i centrala Vallentuna. Det är kul!

Vad skulle du säga till en blivande kollega om din arbetsplats?

Att du snart kommer att märka att du är på en arbetsplats där vi alla arbetar tillsammans för att göra det bästa för kommunen och de som bor här. Den sortens samarbete och engagemang gör det till en väldigt trevlig arbetsplats.

Om Samhällsbyggnadsförvaltningen

Förvaltningen har en central roll för kommunens hållbara tillväxt och utveckling och arbetar med teknik- och samhällsbyggnadsfrågor, miljöfrågor, bygglov, kartor och mätning.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats