Rektor Jonas Hård

Möt Jonas Hård, rektor Ormstaskolan.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det bästa med mitt jobb är att jag kan se till så att alla elever får bästa möjliga utbildning.

Vad skulle du säga till en blivande kollega om din arbetsplats?

På Ormstaskolan ges du möjligheten att växa. Det är en arbetsplats där du känner trygghet och arbetsglädje.

Fokus på utveckling

Vallentuna kommun har ambitionen att bli en av Sveriges 30 bästa skolkommuner. Vår verksamhet ska ge våra barn och elever möjlighet att utifrån sina egna förutsättningar kunna utvecklas så långt som möjligt. För att nå dit har vi valt att fokusera på utveckling inom tre områden: förskolans pedagogiska utveckling, systematiskt kvalitetsarbete samt rektorns pedagogiska ledarskap.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats