Tjänstepension

Utöver allmänna pension får du också tjänstepension under din anställningstid hos oss. Beroende på när du är född ser de två olika pensionsavtalet olika ut.

Gemensamt för båda pensionsavtalen är att vi sätter av 4,5 % av din lön till en avgiftsbestämd tjänstepension. Om du har en högre lön än 38 500 kr/mån och är född 1986 eller senare sätter vi dessutom av 30 % på delar av lönen över det.

Om du är född före 1986 har du en s.k. förmånsbestämd tjänstepension om du har en högre lön. Då garanteras du en viss del av din slutlön när du går i pension beroende på hur många år du har arbetat inom kommun eller landsting.

Här i Vallentuna kommun har du dessutom möjlighet att få ännu högre pension om du växlar en del av din lön mot pension.

I avtalen finns också ersättningsförmåner till dig och dina anhöriga om det skulle hända dig något.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats