Start / Näringsliv och arbete / Arbete för ungdomar / Delegation för unga i arbete (DUA)

Delegation för unga i arbete (DUA)

Sedan sommaren 2015 samverkar Vallentuna kommun med Arbetsförmedlingen i en satsning att få ut fler ungdomar i sysselsättning genom utbildningskontrakt.

Utbildningskontrakt

Utbildningskontraktet är för ungdomar mellan 20 och 24 år, som saknar fullgjord gymnasieutbildning och som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. Utbildningskontrakt innebär att en ungdom kan studera på Komvux eller folkhögskola med målsättning att fullfölja en gymnasieutbildning. Vid behov kan studier på deltid kombineras med arbete eller praktik på deltid.

Om du studerar på minst 50 procent kan du ansöka om studiemedel från Centrala Studiemedelsnämnden, CSN. Kombinerar du studierna med jobb får du förstås lön för tiden du arbetar. Har du praktik eller deltar i något annat program kan du ha rätt till aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning som betalas ut av Försäkringskassan.

Du kan ha ett utbildningskontrakt tills du fyller 25 år eller tills du är klar med din gymnasieutbildning.

Ylva Hedberg

Enheten för integration och studie- och yrkesvägledning

E-post
ylva.hedberg@vallentuna.se

Telefon
08-587 855 09

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats