Start / Näringsliv och arbete / Arbete för ungdomar / Sommarjobb, feriearbete

Sommarjobb, feriearbete

I Vallentuna kommun finns det möjlighet att bli garanterad ett sommarjobb om man uppfyller dessa kriterier:

  • Du ska vara folkbokförd i Vallentuna kommun
  • Du ska ha fyllt 16, 17 eller 18 år under den period på sommaren då sommarjobb erbjuds i kommunen.
  • Du ska inte tidigare ha erbjudits ett sommarjobb i kommunen.

Uppfyller du dessa kriterier samt tackar ja till det första erbjudandet som du får, är du garanterad sommarjobb.

Hur går ansökan till?

Du ansöker om sommarjobb via en e-tjänst på kommunens webbplats. Ansökningsperioden brukar vara från mitten av februari till mitten av mars. I slutet av mars får du som har sökt jobb ett platserbjudande som du ska tacka ja eller nej till inom cirka två veckor. (Observera att datumen är ungefärliga och att exakta datum för aktuellt år publiceras i januari samma år.) Platserna matchas utifrån ungdomarnas val och behövs det så sker även lottning.

Arbetsområden

Följande arbetsområden brukar kommunen erbjuda vid sommarjobb:
• Barnomsorg
• Fastighets- och trädgårdsskötsel
• Idrotts- och fritidsverksamhet
• Kontor och administration
• Kundservice
• Kök
• Lokalvård
• Musik
• Sortering och lager
• Vaktmästeri inom skola
• Äldreomsorg

Entreprenörskap

Om du har erbjudits sommarjobb ett tidigare år så kan du istället prova på hur det är att driva ett eget företag. Du får en veckas utbildning samt ett startkapital. Mer information om hur du ansöker med mera publiceras i januari varje år.

Feriebas - Mina sidor

Hanteringen av alla ansökningar sker i ett system som heter Feriebas. När du gjort din ansökan får du ett lösenord skickat till din e-post som gör att du kan logga in. Hur du ansöker kan du läsa om nedan.

Vanliga frågor och svar

Hur ansöker jag?

Du ansöker om sommarjobb i vår e-tjänst Feriebas, se länk till Feriebas. Ansökan sker i flera steg där du bland annat får ange dina personuppgifter samt i vilken period du vill arbeta. Fyll i ansökan så utförligt som möjligt så vi kan hitta rätt jobb för dig. Tänk på att ta reda på när ditt lov börjar och slutar så att det inte krockar med den period du ansöker om jobb. På sommaren är det viktigt att kolla upp vecka 25 och vecka 33, så sök inte den perioden om du har skola eller sommarskola.

All information och administration runt sommarjobben hanteras av kommunens Arbetsmarknadsavdelning (AMA). Kommunikation om jobben sker via mejl och "Mina sidor" i Feriebas. Glöm därför inte att kolla din mejl regelbundet och spara inloggningsuppgifterna till "Mina sidor" så att du enkelt kan hitta blanketter och annan information.

Vad behöver jag tänka på vid ansökan?

Tänk på att ta reda på när ditt lov börjar och slutar så att det inte krockar med den period du ansöker om jobb. På sommaren är det viktigt att kolla upp vecka 25 och vecka 33, så sök inte den perioden om du har skola eller sommarskola.

I din ansökan ska du berätta lite om dig själv och dina intressen, om du har erfarenhet av annat arbete eller praktik samt vad du studerar. Du får också ange vilka arbetsuppgifter du skulle vilja jobba med. Vi kan inte alltid matcha önskemålen, men det är jättebra om du skriver något särskilt du är bra på eller skulle vilja lära dig mer om – då ökar dina chanser till att få jobba med det du helst vill.

Om det finns något annat som rör dig som din arbetsgivare behöver ta hänsyn till, så har du också möjlighet att skriva det i din ansökan. Exempel på detta kan vara om du har någon allergi, ett behov av tydliga instruktioner, om du har svårt att vara stilla för länge eller om du kanske inte pratar svenska. Ju mer vi vet om dig desto bättre kan vi matcha dig mot en bra arbetsplats.

Jag vill ändra i min ansökan, hur gör jag?

Du kan logga in på "Mina sidor" under hela ansökningsperioden om du vill ändra något. Se till att spara dina inloggningsuppgifter. När ansökningstiden har gått ut, som för 2018 är den 13 mars, så kan du inte längre ändra i din ansökan.

Kan jag skicka in flera ansökningar?

Du kan inte skicka in flera ansökningar, men du kan logga in på "Mina sidor" under hela ansökningsperioden om du vill ändra något. Se till att spara dina inloggningsuppgifter. När ansökningstiden har gått ut, som för 2018 är den 13 mars, så kan du inte längre ändra i din ansökan.

Måste jag ha tidigare erfarenhet?

Du behöver inte ha någon tidigare erfarenhet av att arbeta för att få ett sommarjobb i kommunen.

Du som söker måste ha fyllt 16 år senast den första periodens första dag, och inte ha hunnit fylla 19 år innan den sista periodens sista dag. År 2018 måste du alltså vara 16,17 eller 18 år fyllda, under perioden 18 juni–17 augusti.

Jag kan inte logga in på Mina sidor, hur gör jag?

När du har gjort en ansökan på "Mina sidor" så skapas ett konto. Det når du genom att ange ditt personnummer i formatet ÅÅMMDD-NNNN samt ditt lösenord. Om du har glömt ditt lösenord så kan du enkelt beställa ett nytt via startsidan på "Mina sidor" i Feriebas.

Hur ser jag att jag har fått ett erbjudande om sommarjobb?

När ansökningstiden har gått ut, som för 2018 är den 13 mars, behöver vi några veckor på oss för att matcha och lotta alla platser. När det är klart så kommer du att få ett mejl om att "Mina sidor" har ändrats. Om du loggar in på "Mina sidor" så hittar du ditt erbjudande under "Min plats". Glöm inte att tacka Ja eller Nej till ditt erbjudande inom den utsatta tiden, för 2018 är det senast den 8 april.

Vad gör jag när jag har fått ett erbjudande?

När ansökningstiden är slut så kommer vi att matcha eller lotta dig mot de platser kommunen har att erbjuda. Du kommer att få ett mejl med ett erbjudande skickat till dig, som för 2018 blir runt den 28 mars. Då loggar du in på "Mina sidor" för att se vilket jobb du har erbjudits. Du måste tacka Ja eller Nej till ditt erbjudande, för 2018 är det senast den 8 april.

Vad händer när jag tackar Ja?

När du tackar Ja så kommer du att få mer information på "Mina sidor" om ditt sommarjobb samt vem som blir din kontaktperson på arbetsplatsen. Var noga när du läser informationen och kontrollera vilka blanketter du behöver använda. Glöm inte att ta kontakt med din kontaktperson i god tid innan perioderna börjar.

Vad händer när jag tackar Nej?

När du tackar Nej till ditt erbjudande så går platsen vidare till en annan sökande. Om du vill vara reserv till en annan plats så kan du mejla oss på Arbetsmarknadsavdelningen (AMA). För 2018 gör du det senast den 8 april. För att kontakta oss klickar du på "Kontaktformulär" under rubriken Kontaktuppgifter. I Meddelanderutan skriver du ditt personnummer, för- och efternamn samt berättar att du vill stå som reserv för ett annat sommarjobb i kommunen. Observera att du då matchas mot samtliga perioder och yrkeskategorier och att vi då inte kan ta hänsyn till dina önskemål i ansökan.

Om det är fler sökande som står på reservlistan än antalet reservplatser kommer vi att lotta ut de erbjudanden som är kvar. Det innebär att du kan bli utan ett nytt erbjudande. Om du får ett nytt erbjudande så kommer du att se det på "Mina sidor", som för 2018 är senast den 12 april. Du måste tacka Ja eller Nej till det nya erbjudandet, som för 2018 är senast den 15 april.

Jag missade att besvara mitt erbjudande. Vad händer nu?

Om du inte har tackat Ja eller Nej till ditt erbjudande inom den utsatta tiden, som för 2018 senast är den 8 april, så är risken stor att platsen har gått vidare till någon annan sökande. Ring till Arbetsmarknadsavdelningen (AMA), så ska vi försöka att hjälpa dig. 

Hur stor är chansen att jag får ett sommarjobb?

Om du uppfyller våra kriterier, det vill säga är 16-18 år under sommarperioden, som för 2018 är mellan den 18 juni–17 augusti, är folkbokförd i kommunen samt söker sommarjobb för första gången så är du garanterad en plats. Detta gäller under förutsättning att du tackar ja till ditt första erbjudande.

Om du har sommarjobbat i kommunen tidigare så är du välkommen att söka en plats inom "Projekt: Entreprenör"

Var kommer jag att sommarjobba?

Alla arbetsplatser finns i Vallentuna kommun. Du kan dock bli placerad var som helst i kommunen, så du måste vara beredd på att resa för att komma till jobbet. Vallentuna kommun betalar inte för resor till och från jobbet.

Inom vilka arbetsområden kan jag få sommarjobba?

Inom barnomsorgen får du arbetsuppgifter där du tar hand om barn, till exempel på en förskola eller på ett fritidshem. Du kommer att få syssla med lek och olika pedagogiska aktiviteter, hjälpa till vid måltider och vara ett stöd för den ordinarie personalen. Detta sommarjobb kräver utdrag ur belastningsregistret.

Fastighets- och trädgårdsskötsel
Inom fastighets- och trädgårdsskötsel kan du få arbeta med saker som till exempel målning, reparationer, rensning av rabatter, grovstädning, förrådsrensning och lättare verkstadsarbeten.

Idrotts- och fritidsverksamhet
Inom idrotts- och fritidsverksamheten kan arbetsuppgifterna variera. På vissa ställen har du mycket kundkontakt och jobbar med service, på andra ställen får du hjälpa till med praktiska uppgifter som till exempel att städa träningslokaler och röja sly i elljusspår.

Kontor & administration
Inom kontor och administration kan du få komma att arbeta med att till exempel arkivera handlingar, mata in siffror i datasystem, sortera papper och rensa arkiv.

Kundservice
Inom kundservice får du arbeta med att träffa människor och hjälpa dem till rätta. Du kan även komma att få fungera som guide i museum.

Kök
Ett sommarjobb inom kök innebär att du kommer att arbeta med att göra enklare sysslor inom tillredning till exempel hacka sallad eller bre smörgåsar. Du kommer även att få diska och hålla rent i köket.

Lokalvård
Inom lokalvård kommer du att få arbeta med städning av kommunens lokaler. Det är ett krav att du som söker plats inom detta område är 18 år.

Musik
Inom området musik är det ett krav att du spelar ett instrument eller sjunger. Ni blir en grupp som får framträda på olika ställen i kommunen, till exempel på Träffpunkten och i Kulturhuset.

Sortering & Lager
Inom lager och sortering kan du få arbeta med att plocka och förpacka varor, vika textilier samt sortera olika produkter.

Vaktmästeri inom skola
Vaktmästeri inom skola är ett särskilt arbetsområde där du får arbeta med vanliga vaktmästeriuppgifter, till exempel att renovera möbler, rensa förråd och måla. Vid sidan om detta kan det också förekomma en del barnomsorg. Detta sommarjobb kräver utdrag ur belastningsregistret.

Verksamhet för personer med särskilt stöd/LSS
Personer med särskilt stöd innebär att dessa personer antingen har en medfödd eller förvärvad funktionsnedsättning. Dina uppgifter blir att vara ett stöd i dessa människors vardag och hjälpa till vid till exempel måltider, utflykter och andra aktiviteter.

Äldreomsorg
Äldreomsorg innebär att du till exempel får arbeta inom hemtjänst eller på ett vårdboende. Du får hjälpa till vid promenader, läsning, måltider samt

Inom vilka perioder kan jag få sommarjobba?

Varje period omfattar tre sammanhängande veckor. Det är viktigt att du ser till att kunna jobba hela perioden innan du söker.

2018 är perioderna uppdelade enligt följande:
Period 1: 18 juni – 6 juli
Period 2: 9 juli – 27 juli
Period 3: 30 juli – 17 augusti

Vilka blir mina arbetstider?

Som sommarjobbare i Vallentuna kommun arbetar du 6 timmar/dag, det vill säga 30 timmar/vecka. Hur arbetstiden är förlagd varierar från arbetsplats till arbetsplats. Vad som gäller för din arbetsplats får du veta av din kontaktperson.

Vilken lön får jag?

Alla ungdomar som sommarjobbar i Vallentuna kommun får samma lön då de utför liknande arbetsuppgifter. För 2018 är lönen 80 kronor/timme plus semesterersättning 15,40 kronor, så totalt 95,40 kronor/timme.

Jag har en funktionsnedsättning. Har jag förtur?

Nej, du har ingen förtur. Däremot har du möjlighet att ange i ansökan om du har något särskilt behov som arbetsplatsen bör känna till. Om du dessutom lämnar in ett intyg till Arbetsmarknadsavdelningen (AMA) senast sista ansökningsdagen, som för 2018 är den 13 mars, så kan vi försöka ordna så att din arbetsplats anpassas så gott som möjligt. Intyget ska vara från exempelvis en läkare, psykolog, kurator eller LSS-handläggare och det ska vara max två år gammalt.

Jag har skyddade personuppgifter. Hur gör jag?

Om du har skyddade personuppgifter så kan du inte ansöka om sommarjobb via e-tjänsten Feriebas. Självklart kan du söka sommarjobb i Vallentuna ändå, men vänd dig direkt till oss på Arbetsmarknadsavdelningen (AMA).

Jag är asylsökande. Hur gör jag?

Om du är asylsökande och vill ansöka om sommarjobb behöver du ha ett undantag från regeln om arbetstillstånd, ett så kallat AT-UND. Om du har AT-UND framgår på ditt LMA-kort. Ta med ditt AT-UND-kort till oss på Arbetsmarknadsavdelningen (AMA). Kom ihåg att du måste ansöka om sommarjobb innan ansökningstiden går ut. 

Är du asylsökande och saknar fullständigt personnummer kan du inte ansöka via e-tjänsten Feriebas. Självklart kan du söka sommarjobb i Vallentuna ändå, men vänd dig direkt till oss på Arbetsmarknadsavdelningen (AMA).

Jag är inte folkbokförd i Vallentuna kommun, men bor varannan vecka i Vallentuna. (t.ex. vid delad vårdnad). Kan jag söka?

Du måste vara folkbokförd i Vallentuna kommun för att kunna söka och få ett sommarjobb. Det är den adress du har under ansökningsperioden som gäller.

Jag vill jobba med entreprenörskap. Hur gör jag?

År 2018 samarbetar Vallentuna kommun med AB Coachgruppen som erbjuder dig som är mellan 16-18 år en chans att prova på hur det är att driva ett eget företag. 

Observera att samma åldersregler gäller för "Projekt: Entreprenör" som för de kommunala sommarjobben. För 2018 gäller det att du är 16-18 år fyllda under perioden 18 juni-17 augusti.

Kan jag ordna min egen plats eller måste jag bli placerad?

Om du söker sommarjobb i Vallentuna kommun så bestäms din arbetsplats via lottning med utgångspunkt från de kriterier du har valt vid ansökan. Det är självklart jättebra om du hittar ett jobb själv men då kommer lönen från den arbetsgivaren och inte från Vallentuna kommun.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats