Ung på väg

Det finns lika många vägar vidare som det finns unga! Ung på Väg är till för dig från 16 till 24 år, som bor i Vallentuna kommun och som varken studerar eller arbetar. Tillsammans hittar vi din väg framåt!

Vilket stöd kan jag få genom Ung på väg?

I Vallentuna kommun finns studie- och yrkesvägledare som kan hjälpa dig med att:

 • jobba med dig själv och reda ut vad du vill i framtiden
 • skapa struktur i vardagenta
 • kontakt med myndigheter
 • ansöka till introduktionsprogram, gymnasieskola eller vuxenutbildning
 • hitta studier
 • hitta praktikplats
 • hitta en fritidssysselsättning som passar dig
 • söka jobb

Vad innebär kommunens aktivitetsansvar (KAA)?

KAA är för dig mellan 16 och 19 år, som bor i Vallentuna kommun och som varken studerar eller arbetar. Det känns oftast bra att göra något meningsfullt på dagarna även om du just nu har valt att inte gå på gymnasiet. När du inte längre är i ett sammanhang med tydlig struktur och innehåll, kan det vara svårt att motivera och aktivera sig. Därför har kommunen ett särskilt ansvar enligt lag – det kommunala aktivitetsansvaret (KAA).

För vem har kommunen aktivitetsansvar?


KAA är till för dig som:

 • har gått ut grundskolan eller grundsärskolan.
 • har blivit folkbokförd i landet vid en tidpunkt då du inte har skolplikt.
 • har hoppat av gymnasiet.
 • aldrig har påbörjat gymnasiet.
 • har läst klart ett nationellt program på gymnasiet, gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning, men utan att uppnå en gymnasie- eller yrkesexamen. (Du kan ha ett studiebevis, men för att din utbildning ska vara fullföljd måste du ha ett examensbevis.)

Hur fungerar aktivitetsansvaret?

Vi jobbar uppsökande. Det betyder att vi kontaktar dig som inte är inskriven på en gymnasieskola för att fråga om din nuvarande sysselsättning och för att berätta vad vi kan hjälpa till med. Vi brukar börja med att skicka hem ett brev till dig, ringa eller skicka sms till dig eller dina föräldrar. Får vi inget svar så åker vi till slut och knackar på hemma hos dig. Det gör vi för att det är viktigt att alla unga får en chans till studier eller arbete.

Du kanske redan har ett jobb eller en annan sysselsättning. Vi vill ändå komma i kontakt med dig regelbundet tills den dag du fyller 20 år.

Till er som arbetar på avlämnande skola

Det är viktigt att kommunernas insatser sätts in tidigt och utgår från de behov som varje individ har för att komma vidare i sin utveckling. När en elev slutar vid en gymnasieskola med en annan huvudman än hemkommunen, ska huvudmannen snarast registrera avbrottet i Ungdoms -och elevdatabasen (UEDB) och även meddela detta till hemkommunen enligt Skollagen 15 kap 15 §. Använd nedanstående blankett:

Ladda ner blanketten för studieavbrott nedan och skicka den sedan ifylld till kommunens aktivitetsansvar (KAA) ungpavag@vallentuna.se

Drop in-datum tillsammans med Komvux, Vallentuna arbetscoachning och Öppenvården

Tillsammans vill vi hjälpa dig med att hitta en praktikplats, få studie- och yrkesvägledning eller att söka ett jobb.

I augusti 2020 flyttar verksamheten till andra lokaler. Så snart vi är klara med flytten uppdaterar vi nedan med vilka datum som vi har drop-in under hösten 2020.

Hösten 2020

Vi återkommer med datum.

Hur anmäler jag mig?

Fyll i det här formuläret så kontaktar aktivitetsansvarig dig.

Kontakta Ung på väg

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats