Inköp av skyddsutrustning

Här hittar du som företagare information om vilka rutiner som gäller vid köp av skyddsutrustning i samband med coronapandemin.

Rutin för rapportering till Socialstyrelsen via kommun

Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att säkra tillgången till skyddsutrustning nationellt. Det innebär att Socialstyrelsen kan fördela materiel till kommuner som har akut brist. Fördelningen utgår från de lägesbilder och behov av stöd som kommunerna varje onsdag rapporterar in till Socialstyrelsen.

Det har varit oklart hur privata utförare ska rapportera in sina behov för att ta del av detta. Sveriges kommuner och regioner (SKR) har därför tagit fram ett förslag till rutin. Rutinen innebär att de privata företagen rapporterar till kommunen, och att kommunen rapporterar detta till Socialstyrelsen. SKR har försökt hitta alternativa sätt till inrapportering än att gå via kommunerna. Det har tyvärr inte varit möjligt.

Vilka regler gäller för inköp av skyddsutrustning?

Det är arbetsgivarens ansvar att planera för, köpa in och se till att personalen har tillgång till och instruktioner för den skyddsutrustning som behövs. Det finns tre tillvägagångssätt för privata utförare att skaffa skyddsutrustning:

  • Den privata utföraren köper själv in utrustning.
  • Den privata utföraren köper in materiel via SKL kommentus.
  • Den privata utföraren vänder sig till kommunen för stöd.
  • Den privata utföraren begär stöd från Socialstyrelsen via kommunen.

Utförare som kan rapportera

Privata utförare inom personlig assistans, bostad enligt LSS, särskilt boende enligt SoL och hemsjukvård kan rapportera in behov av skyddsutrustning enligt rutinen.

Mallar för rapportering

För att rapportera in behov till kommunerna ska de privata utförarna fylla i mallarna för lägesbild och begäran om stöd. Dessa utgår från Socialstyrelsens mallar för rapportering.

Mallarna skickas in senast på tisdagar för att komma med i kommunernas rapportering som sker på onsdagar. Mallarna skickas till den kommun där det privata företaget har sin verksamhet (där företaget utför omsorgen). Företagen ansvarar själva för sin rapportering.

Som privat utförare skickar du in rapporten till kommun@vallentuna.se

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats