Vallentuna kommuns näringslivsråd

En levande dialog mellan företag, politiker och tjänstemän är viktig för att nå ett bra näringslivsklimat. Näringslivsrådets främsta uppgift är att vara en naturlig koppling mellan kommun och näringsliv. Det ska vara lätt för näringslivet att bidra till Vallentunas utveckling.

Syfte med Näringslivsrådet

Näringslivsrådet ska arbeta för att skapa och bibehålla ett gott näringslivsklimat i Vallentuna. Företagens representanter förväntas delta aktivt och visa upp kommunens näringsliv för kommunens representanter i syfte att öka kunskapen om det lokala näringslivet och dess behov. Det är av stor vikt att representanterna i rådet tar ett stort eget ansvar för vidare förankring i respektive nätverk.

Vidare ska kommunen använda näringslivsrådet som en källa för inspiration och forum för att driva näringslivsfrågor. Näringslivets representanter uppmuntras komma med idéer och förslag på hur näringslivsarbetet ska bedrivas.

Näringslivsrådet i Vallentuna kommun föreslås bestå av företagare och representanter från kommunen. Det är önskvärt att företag som är medlemmar representerar de branscher som finns i kommunen.

Hur tillsätts medlemmar i näringslivsrådet?

Kommunen representeras av kommunstyrelsens ordförande, ordförande samt representanter från näringslivs- och arbetsmarknadsutskottet (NAmU) samt näringslivsstrateg.

Representanter från näringslivet, utöver Företagarna Vallentuna, LRF och handelskammaren som har en plats vardera, ska vara sex till antalet. Dessa medlemmar tillsätts varje mandatperioden. Kommunen samlar in nomineringar och NAmU beslutar vilka kandidater som blir Näringslivsrådets medlemmar för den kommande perioden.

Mötesformer

Näringslivsrådet ska träffas minst två gånger per år. För att mötena ska vara dynamiska är ambitionen att möten hålls hos något företag eller kommunal verksamhet och ha ett tema.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats