Start / Näringsliv och arbete / Nyheter näringsliv och arbete / Nya föreskrifter från Folkhälsomyndigheten

Nya föreskrifter från Folkhälsomyndigheten

Från och med den 10 januari gäller den så kallade pandemilagen. I samband med lagens införande har Folkhälsomyndigheten beslutat om nya föreskrifter som avser inomhuslokaler för gym- och idrottsanläggningar och badhus samt handelsplatser.

För dessa verksamheter gäller:

  • Skyldighet att beräkna maxantalet besökare eller kunder som får vistas i lokalerna samtidigt, samt se till att antalet inte överskrids. Beräkningen görs utifrån att alla besökare ska kunna ha 10 kvadratmeter till sitt förfogande.
  • Erbjuda sina besökare och kunder möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion.
  • Verksamheterna ska tydligt ange vid alla entréer hur många besökare som får vistas i lokalerna samtidigt.

Du kan läsa hela föreskriften från Folkhälsomyndigheten via länken nedan.

Förordning om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (Svensk författningssamling) finns att läsa via länken nedan.

Länsstyrelserna har tillsynsansvar

Det är Länsstyrelserna som har tillsynsansvaret för att dessa föreskrifter efterlevs. Via länken nedan kan du läsa mer om hur tillsynsansvaret fungerar.

Vallentuna kommun kommer att kunna vägleda och svara på frågor angående gällande föreskrifter för att berörda verksamheter ska kunna fortsätta sin verksamhet på ett säkert sätt. Tveka därför inte att kontakta oss vid frågor eller funderingar.

Kontaktcenter

E-post: kommun@vallentuna.se

Telefon: 08-587 850 00

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats