Start / Näringsliv och arbete / Nyheter näringsliv och arbete / Stötta Vallentunas lokala näringsliv

Stötta Vallentunas lokala näringsliv

Stora delar av näringslivet har det svårt i dessa oroliga tider. Vallentuna kommun tar detta på största allvar och arbetar intensivt med att ta fram åtgärder för att underlätta situationen. Vid sidan av detta riktar vi en uppmaning till alla vallentunabor – det är viktigare än någonsin att stödja det lokala näringslivet.

– Vi gör allt vi kan för att stötta vårt lokala näringsliv. En rad åtgärder är genomförda och vi kommer fortsätta titta på fler så länge det behövs. Utöver det hoppas jag att många av oss som bor i Vallentuna, och som har möjlighet, försöker hjälpa till genom att äta och handla hos våra lokala aktörer, säger Parisa Liljestrand, kommunstyrelsens ordförande.

Åtgärder som har tagits fram till nu är:

  • Avgifter för kommunal markupplåtelse gällande uteserveringar skjuts fram. Uteserveringar kan från och med den 23 mars 2020 öppna direkt efter att polistillstånd har tilldelats.
  • Den 30 mars 2020 behandlar kommunfullmäktige frågan om att tillfälligt stoppa samtliga avgifter för årlig kontroll och tillsyn inom områdena miljötillsyn och livsmedelskontroll.
  • Samlad information och hänvisningar till myndigheter och andra relevanta aktörer för företagare finns på kommunens webbplats, vilken uppdateras löpande.
  • Kontinuerlig dialog med branschorganisationer och fastighetsägare i Vallentuna centrum för att hitta gemensamma sätt att stödja det lokala näringslivet.
  • Lansering av e-tjänst där företag kan anmäla sig till Vallentuna kommuns leverantörsbank för direktupphandlingar.
  • Kommunen ändrar tillfälligt sina utbetalningsrutiner för att underlätta för sina leverantörer under den pågående pandemin. Betalningar kommer att skickas så snart fakturorna har godkänts.

Har du några frågor?

Kontakta Magnus Isberg, kommunens näringlivsstrateg, via e-post: magnus.isberg@vallentuna.se.

 

Bildtext: Personal på Gästgiveriet i Vallentuna centrum förbereder uteserveringen.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats