Start / Näringsliv och arbete / Nyheter näringsliv och arbete / Vi söker företagare till kommunens näringslivsråd

Vi söker företagare till kommunens näringslivsråd

Näringslivsrådets främsta uppgift är att vara en naturlig koppling mellan kommun och näringsliv. Det ska vara lätt för näringslivet att bidra till Vallentunas utveckling. Rådet ska träffas minst två gånger per år och för att mötena ska bli dynamiska är ambitionen att de hålls hos något företag eller kommunal verksamhet samt att de har ett tema.

Anmäl ditt intresse

Nu är det dags att samla in intresseanmälan från företagare i Vallentuna, som aktivt vill delta och visa upp kommunens näringsliv för kommunens representanter i syfte att öka kunskapen om det lokala näringslivet och dess behov.

Om du vill bli en av de sex företagsrepresentanterna så mejla snarast ditt intresse till Magnus Isberg, näringslivsstrateg på Vallentuna kommun, e-post: magnus.isberg@vallentuna.se.

Näringslivsrådets medlemmar

Kommunen representeras av kommunstyrelsens ordförande, ordförande samt representanter från näringslivs– och arbetsmarknadsutskottet samt näringslivsstrategen.

Representanter från näringslivet, utöver Företagarna Vallentuna, Lantbrukarnas riksförbund (LRF) och handelskammaren som har en plats vardera, ska vara sex till antalet. Dessa medlemmar tillsätts varje mandatperioden. Kommunen samlar in nomineringar/intresseanmälan och näringslivs– och arbetsmarknadsutskottet beslutar vilka kandidater som blir Näringslivsrådets medlemmar för den kommande perioden.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats