Ågestaelever till Föräldraforum

Föreläsningens innehåll: Strategier i skola, arbetsliv, vardagsliv. Stress, oro & relationer. Om bemötande & styrkor med diagnosen.

Föräldraforum vänder sig till dig som har barn/unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar inom autismspektrumtillstånd, ADHD, ADD eller att barnet i övrigt är i behov av särskilt stöd.

Ingen anmälan behövs. Anhörigföreningen i Vallentuna bjuder på kaffe, te och smörgås.

Välkommen!

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats