Det utmanande anhörigskapet

Har du svårt att hitta en balans i ditt anhörigskap? Välkommen till en föreläsning om hur du undviker att drabbas av utmattning.

Fokus i föreläsningen kommer att ligga på att förstå sin stress, vikten av egen
återhämtning, riskfaktorer vad gäller utmattningssyndrom, samt hur
medberoendeskap kan hanteras. Den ger kunskap och konkreta råd i hur man
hanterar sin livssituation och hittar en balans i sitt anhörigskap.

Bella Stensnäs är leg psykolog. Hon har arbetat som klinisk psykolog sedan år
2000, bland annat inom specialistvård för utmattningssyndrom och stressrelaterad ohälsa. En stor del av hennes verksamhet riktar sig till anhöriga som mattas ut av sin relation till någon med fysiska/psykiska utmaningar och den livssituation detta leder till.

Datum och tid: 15 februari kl. 18.30 – 20.30
Plats: Kulturrummet, Vallentuna kulturhus, Allévägen 1 i Vallentuna.

Anmälan

Du anmäler dig till kommunens anhörigkonsulent Karin Sundin på: anhorigstod@vallentuna.se

Vid eventuella frågor, kontakta anhörigkonsulenten via e-post: karin.sundin@vallentuna.se eller via telefon: 08 - 587 854 31.

Välkommen!

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats