Hjälp, var ska jag vända mig!?

Vårens teman

24/3 Tema KOMMUNEN: Kommunens anhörigstöd, vad är det? Vilka stödinsatser kan man få?

31/3 Tema REGIONEN: Läkare/psykolog informerar om sjukdomar/diagnoser.

14/4 Tema SYSSELSÄTTNING: Vad finns det för arbetsmarknadsinsatser? Arbetsförmedlingen, Misa och Alfa informerar om tillgängliga stödinsatser.

28/4 Tema FÖRENINGAR: Paraplyorganisationen NSPH informerar om olika föreningars stödinsatser.

5/5 Tema BEROENDE: FMN (Föräldraföreningen mot narkotika) och kommunen informerar om vilket stöd som finns för dig som anhörig.

19/5 Tema VÅLD: Vad är våld? Och var kan man vända sig om man upplever hotfulla eller utmanande situationer i hemmet?

26/5 Tema ANHÖRIG: Anhöriga informerar om vad som hjälpt och underlättat för dem i deras situation.

Anmäl dig till anna.jepsen@stockholm.se.

Detta är ett samverkansprojekt mellan SNAPH (Stockholms nätverk aktion psykisk hälsa) och Stockholms läns anhörigstöd.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats