Hjärnkraft och hjärnsvikt

Kunskap om hur vår hjärna fungerar är viktiga redskap i mötet med våra medmänniskor. Det gäller oavsett om du är anhörig, vårdpersonal eller drabbad själv. 

Den 10 maj föreläser Beata Terzis, legitimerad psykolog och medicinsk doktor disputerad vid Karolinska Institutet inom området kognitiva sjukdomar, i Vallentuna Kulturhus (Kulturrummet) vid två tillfällen

  • Kl. 15-17
  • Kl. 18-20

Kognition handlar bland annat om hjärnans förmåga att tänka, minnas, planera och uppmärksamma. Beata Terzis föreläsning tar sin utgångspunkt i hur anhöriga på ett bättre sätt kan förstå sina egna reaktioner och samtidigt förstå och bemöta den som drabbas av kognitiva nedsättningar.

Föreläsningen är gratis och är cirka två timmar lång (inklusive kort paus). Föreläsningen avslutas med frågestund. Ingen föranmälan krävs.

Föreläsningen arrangeras av Anhörigstöd i Vallentuna kommun, Anhörigföreningen i Vallentuna, IFS Vallentuna (tillhör Schizofreniförbundet) och Svenska Kyrkan Vallentuna församling.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats