Känner du dig orolig eller isolerad?

Samtalsgruppen består av tre till fem personer från Vallentuna och leds av en seniorambassadör från Hjärnkoll.

Gruppen talas vid en gång i veckan i fyra veckor, och varje samtal är
cirka 60 minuter långt. Samtalsledaren har utbildats för att säkerställa
att varje samtal avslutas i positiv anda.

Varmt välkommen!

 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats