Känner du dig orolig eller isolerad?

Samtalsgruppen består av tre till fem personer från din ort och leds av en seniorambassadör från Hjärnkoll som själv vet hur det är att ha oro eller ångest.

Gruppen talas vid en gång i veckan i fyra veckor, och varje samtal är
cirka 60 minuter långt. Samtalsledaren har utbildats för att säkerställa
att varje samtal avslutas i positiv anda.

Varmt välkommen!

 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats