Ola Polmé om bemötande vid demenssjukdom

Torsdagen den 4 april kl. 17.15-19.15 i konferenslokal Tranholmen i Mörby Centrum. Ta hiss 13 (glashissen på plan 4) till plan 6

Välkommen att möta Ola Polmé, föreläsare och författare som här lägger tonvikten på hur man bemöter personer med nedsatt intellekt genom demenssjukdom och hur man kan skapa en fin relation med den sjuke och må bra själv. Den första delen handlar om beteenden och vikten av att bemöta gott och värdet av en så god relation som möjligt. Här ges också en förståelse för beteenden som i många avseenden kan vara svåra att acceptera för de närstående. En del exempel på sätt att komma tillrätta med vissa beteenden ges. Sista delen av föreläsningen ägnas åt frågor som jag med bästa förmåga försöker svara på kring tex konflikter som kan uppstå och hur man på ett smart sätt kan lösa problem som kan förekomma.


Ola Polmé har inom sitt arbete med demensvårdutveckling bl.a.✓ Skrivit sex böcker ✓ Föreläst runt om i landet ✓ Tilldelats Vitalisstipendiet ✓ Orsakat en doktorspromovering ✓ Utvecklat hjälpmedel ✓ Utvecklat metodstöd

Anmälan senast den 29 mars till marie.winbo@vallentuna.se eller ring
08-587 854 31.

Arrangör: Vallentunas anhörigstöd i samverkan med grannkommunerna. Välkommen!

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats