Om lågaffektivt bemötande på Föräldraforum

Lågaffektivt bemötande är ett förhållningssätt för att hantera problemskapande beteende. Metoden tar fasta på hur man kan hantera svåra situationer och konflikter utan att eskalera dem. Men metoden kan också användas för att förstå varför en svår situation uppstod och vad man kan göra för att förhindra att det händer igen. Maria kommer att ta upp hur vi kan bemöta barns känsloutbrott och strategier för hur vi själva håller oss lugna i utmanande situationer.

Föräldraforum vänder sig till dig som har barn/unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar inom autismspektrumtillstånd, ADHD, ADD eller att barnet i övrigt är i behov av särskilt stöd.

Ingen anmälan behövs. Anhörigföreningen i Vallentuna bjuder på kaffe, te och smörgås.

Välkommen!

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats