Onlineträffar för vuxensyskon

Att vara syskon till någon med psykisk ohälsa eller funktionsvariation påverkar tillvaron på olika sätt. Det som är positivt, meningsfullt och berikande finns där och det är inte så komplicerat att hantera. Men det finns också tankar och känslor som inte alltid är så lätta att prata om.

Vår förhoppning är att samtalsträffarna online blir ett stöd för dig som vill få en ökad förståelse för dig själv. Det finns många som känner sig ensamma i sin upplevelse. Här får du möjlighet att få känna igen dig i andras berättelser.

Välkommen med din anmälan!

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats