Utbildning i bemötande av utsatta föräldrar

Från Vallentuna medverkade bl.a. LSS-handläggare, skolpersonal, personal från Barn- och elevhälsan och från Bällsta korttidsboende. Syftet med föreläsningen var att vi som möter "NPF-föräldrar" får en ökad förståelse för hur föräldrarna påverkas av barnens npf-utredningar. Men också vilka friskfaktorerna är för att sänka stressen. Föreläsningen byggde mycket på Lennarts fjärde bok "Utsatta föräldar" som hade ett passande citat: "Människor glömmer vad du säger, men de kommer ihåg hur du fick dem att känna sig". Tänkvärt då föräldrarna många gånger kan känna sig ifrågasatta under processens gång med utredningar och möten.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats