Står du nära någon som har cancer?

Anhöriga har ofta en dubbel roll och fungerar många gånger som vård- och
omsorgsgivare, samtidigt som behov av eget stöd finns.

Välkommen till en föreläsning med Anette Alvariza, specialistsjuksköterska i
cancervård och professor i palliativ vård, som föreläser utifrån aktuell forskning
om anhörigas situation. I föreläsningen blandar Anette sina erfarenheter från
kliniskt arbete som sjuksköterska med resultat från sina forskningsprojekt.

Bland annat så beskrivs betydelsen av möjlighet för anhöriga att förbereda sig för den ändrade livssituation som uppstår då någon nära blir svårt sjuk.

  • Datum: 26 september
  • Plats: Täby kommunhus, Esplanaden 3
  • Tid: kl. 18–20.

Anmälan: anhorigstod@vallentuna.se, eller på telefonnummer 08 - 587 854 31.

Föreläsningen arrangeras av anhörigstöd; Täby, Vallentuna, Österåker, Danderyd
och Vaxholm.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats