Välkommen att delta i vårens CRAFT-kurs

Är du över 18 år och står nära en person med beroendeproblematik? Välkommen att delta i vårens CRAFT-grupp med start i mars 2023!

CRAFT står för Community Reinforcement Approach and Family Training och syftar till att lära anhöriga att förändra dynamiken i relationen med närstående.

CRAFT sätter anhöriga i fokus samtidigt som anhöriga får öva upp färdigheter i kommunikation samt lära sig hantera situationer som annars lätt leder till konflikt. I förlängningen kan detta ge anhöriga ett ökat välbefinnande med mindre stress och ångest.

Huvudmålen i CRAFT är:

  • Förbättra den anhöriges välmående (känslomässigt, fysiskt och relationsmässigt).
  • Förbättra relationen mellan familjemedlemmar.
  • Minska/eliminera den närståendes beroende av alkohol och droger.
  • Engagera närstående att påbörja behandling.

Gruppen kommer träffas vid 10 tillfällen, 1 gång i veckan kvällstid, i våra lokaler på Fabriksvägen 1A i Vallentuna. Gruppledare är anhörigkonsulent Karin Sundin.

Intressanmälan

Vid frågor eller anmälan av intresse - kontakta anhörigkonsulent Karin på telefonnummer 08 – 587 854 31 eller på mailadressen anhorigstod@vallentuna.se.

CRAFT är en manualbaserad metod och ingår i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats