Välkommen på Anhörigutbildning

För dig som lever nära någon med kognitiv sjukdom/ demenssjukdom. Vi vill genom denna utbildning ge dig som anhörig mer kunskap och förståelse. Efter varje utbildningstillfälle finns tid för samtal och reflektion.

Bemötande och förhållningssätt

Tisdag den 18 april kl. 14.30–16.00.
Plats: Fabriksvägen 1A.

Ekonomi/juridik

Tisdag den 25 april kl. 14.30–16.00.
Plats: Fabriksvägen 1A.

Miljöns betydelse vid demenssjukdom och kognitiv svikt

Tisdag den 2 maj kl 14.30–16.00.
Plats: Fabriksvägen 1A.

Anmälan

Anmäl dig senast den 11 april till äldreteamets samordnare: maria.andersson@vallentuna.se eller till kommunens anhörigkonsulent: karin.sundin@vallentuna.se

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats