Verksamheter utbildas i anhörigstöd

Den 22 mars avslutade socialförvaltningen en fyra dagars utbildning av 16 nya anhörigambassadörer. Utbildningen, som Vallentuna kommun erbjuder en gång per år, föregicks av en webbutbildning om stöd till anhöriga. I år deltog personal från Kompassen, Korallen, Väsbygården, Bällsta korttids, Vivans- och Gullvivans servicebostäder, Camillas hemtjänst, Nära assistans hemtjänst, Vallbostrands gruppbostad, Sommarallén, Vårdbo och Stångberga. Under utbildningsdagarna fick deltagarna bland annat lyssna till anhörigas erfarenheter.

Enligt socialtjänstlagen om anhörigstöd så ska all personal inom socialförvaltningens verksamheter kunna ge anhöriga stöd. Vallentuna kommun erbjuder utbildningen till socialförvaltningens verksamheter samt privata utförare som har avtal med kommunen.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats