Gruppboende LSS

Personer som på grund av en funktionsnedsättning inte kan bo i en egen bostad, kan ansöka om stöd i form av boende. Kommunen kan även erbjuda stöd i den egna bostaden.

Enligt LSS kan man ansöka om insatsen "bostad med särskild service för vuxna". Insatsen är tänkt för personer som på grund av en funktionsnedsättning har ett omfattande behov av stöd i vardagen. Insatsen kan ges i form av gruppbostad eller servicebostad. Ansökan görs till handläggare på socialförvaltningen som du når via Kontaktcenter på telefon: 08-587 850 00.

Biståndshandläggarna har telefontid:
Måndag kl. 15‐17
Tisdag ‐ torsdag kl. 9‐11

Bostad med särskild service enligt LSS tillhandahålls dels av kommunens egna verksamheter och dels av privata aktörer.

För personer som behöver hjälp i den egna bostaden, finns det olika former av stöd. Hjälpen kan ges enligt LSS (till exempel personlig assistans eller avlösarservice) eller enligt socialtjänstlagen (till exempel i form av hjälp i hemmet eller boendestöd).

Gruppbostäder i Vallentuna kommun

Västanberga gruppbostad

Kommunal regi.

Västanberga gruppbostad består av individanpassade lägenheter. I anslutning till din egen bostad finns gemensamma rum, för samvaro och aktiviteter. Varje lägenhet har egen uteplats och vi har en gemensam uteplats och trädgård. Gruppbostaden är belägen i ett radhusområde med närhet till grönområden och till all samhällsservice.

Västanberga gruppbostad erbjuder:

 • engagerad personal
 • individanpassat stöd med trygghet och integritet
 • egen bil till verksamheten finns
 • avkoppling i vårt sparum som har ett jacuzzibadkar.

Kontaktuppgifter

Telefonnummer till Enhetschef Malin Rutström: 08 587 857 43

Telefonnummer till verksamheten: 08 587 857 38

Uthamra gruppbostad

Kommunal regi.

Uthamra gruppbostad består av individanpassade lägenheter med egen uteplats. I anslutning till din egen bostad finns gemensamma rum för samvaro och aktiviteter. Vi har även en stor gemensam uteplats och trädgård. Gruppbostaden är belägen i ett villaområde med närhet till grönområden och till all samhällsservice.

Uthamra gruppbostad erbjuder:

 • engagerad personal
 • individanpassat stöd med trygghet och integritet
 • funktionell och ergonomisk miljö som är aktivitetsvänlig
 • bubbelbadkar med taklift och massagebädd
 • egen buss med ramp för rullstolar

Kontaktuppgifter

Telefonnummer till tillförordnad enhetschef Malin Rutström: 08 587 857 43

Telefonnummer till verksamheten: 08 587 856 12

Hammarbackens gruppbostad

Kommunal regi.

Hammarbackens gruppbostad är belägen i ett radhusområde med närhet till grönområden och till samhällsservice. Boendet består av individanpassade lägenheter med tillgång till egen uteplats. Vi har även gemensamma rum för samvaro och aktiviteter samt en gemensam uteplats och trädgård.

Hammarbackens gruppbostad erbjuder:

 • engagerad personal
 • individanpassat stöd med trygghet och integritet
 • avkoppling i vårt sparum som har ett jacuzzibadkar

Kontaktuppgifter

Telefonnummer till enhetschef Ali Faily: 08 587 861 07

Telefon till verksamheten: 08 587 857 51

 

Vallbostrand gruppbostad

Privat regi. Ramavtal med Vallentuna kommun.

Vallbostrands LSS-gruppboende vänder sig till dig som är i vuxen ålder, och som drabbats av betydande eller bestående hjärnskador. Skador som kan ge såväl fysiska som kognitiva och psykosociala funktionsnedsättningar. 

På Vallbostrand fokuserar vi på att med lugn, trygghet och struktur ge dig stöd att använda dina styrkor och att bejaka dina intressen och drömmar. Vi arbetar mycket med att rörelser och hjälpmedel för att säkerställa att du kan leva ett så självständigt och gott liv som möjligt.

Vallbostrands webbplats 

 

Bäckebo gruppbostad

Privat regi. Ramavtal med Vallentuna kommun.

All verksamhet på Bäckebo syftar till att öka den enskildes självständighet och förmåga att själv bestämma. Brukarna bor i egna lägenheter och har sin egen personal under hela dagen. Personalen  finns där och stödjer den enskilde i såväl hemmet, på jobbet och fritiden. Målsättningen är att stödja den enskilde så att livet blir så innehållsrikt som möjligt.

Bäckebos webbplats

 

Solsta gruppboende

Privat regi. Har ramavtal med Vallentuna kommun.

Solsta LSS-gruppboende vänder sig till dig med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.

Målet för oss på Solsta är att ge dig en trygg vardag fylld med innehåll som stimulerar och leder till ökad självständighet. Hur vardagen ser ut hänger samman med dina unika förutsättningar. Vi arbetar med del- och huvudmål som vi följer upp. Du får en genomförandeplan som tar upp dina behov och våra insatser. Den beskriver hur du lotsas mot allt större självständighet och integration i samhället.

Solstas webbplats 

 

Frösunda gruppboende

På Frösunda Omsorg låter vi inte funktionsnedsättningen, våra medarbetare eller någon annan, avgöra vad kunderna ska göra på dagarna. Hos oss är det kundernas personliga intressen och behov som styr, inom ramen för den beställning vi har fått. Vårt arbetssätt bygger på att ta fram verktyg och hjälpmedlen som gör det möjligt för kunden att leva mer självständigt.  

Frösunda Omsorgs webbplats

 

Lindholmens gruppbostad

Privat regi. Ramavtal med Vallentuna kommun.

I maj 2020 startade Attendo Egen Regi Öst Lindholmens gruppbostad. Vi vänder oss till dig med utvecklingsstörning, autism och autismliknande tillstånd. Vi ger dig det stöd du behöver i din vardag. Gruppbostaden är bemannad dygnet runt. Vi har sovande jour.

Lägenheterna är på 45 kvm och varje lägenhet har en egen uteplats. Det är några minuters gångavstånd till Roslagsbanan och bussar.

Attendo Lindholmens webbplats

Attendo Lindholmen på instagram

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats