Extratjänster i Vallentuna Kommun

Genom att erbjuda och förmedla extratjänster vill vi som kommun göra det enklare för nyanlända eller långtidsarbetslösa att komma in på arbetsmarknaden. Arbetsgivare inom välfärd, offentlig sektor, ideell eller kulturell sektor har rätt att ansöka om möjligheten att ta in en extratjänst i sin verksamhet.

En extratjänst är vanligtvis på 1 år och kan eventuellt förlängas 1 år till. Du som arbetsgivare, som väljer att ta in en extratjänst, ska veta att du gör en stor insats i en människas liv då de flesta idag vill kunna försörja sig själva. I gengäld får du och din arbetsplats en arbetskraft och en möjlighet att göra en stor förändring för den enskilda personen. Ni gör samtidigt en stor samhällsinsats och kan visa på hur viktigt det är att vi alla hjälps åt att få personer ut i arbete.

För arbetstagaren ger en extratjänst en chans att bygga upp arbetslivserfarenhet, lära sig nya färdigheter och stärka sina språkkunskaper. Anställningen är på heltid då arbetstagaren även studerar viss procent på heltiden. En förutsättning för att kunna få en extratjänst i kommunen är att man är folkbokförd i Vallentuna och i övrigt uppfyller kriterierna för anställning enligt Arbetsförmedlingen regelverk.

Extratjänster är ett samarbete med Arbetsförmedlingen. Väljer man som arbetsgivare att ta in en extratjänst får man ersättning för att täcka arbetstagarens lön. Man får även ett handledarbidrag som utbetalas varje månad.

Anmäl intresse att ta emot en extratjänst

Är du intresserad av att ta emot en extratjänst? Fyll i formuläret så blir du kontaktad för mer information. 

Intresseanmälan om extratjänst

Människor som skakar hand

Hur går det till?

Inom Vallentuna kommun jobbar vi engagerat för att matcha arbetsgivare som visat intresse för att tillhandahålla en extratjänst med potentiella arbetstagare. Vår ambition är att matcha arbetsgivare och arbetstagare efter arbetstagarens kunskaper, intressen samt önskemål, något som visat sig vara väldigt framgångsrikt. Innan vi beslutar om en extratjänst så bokar vi in ett studiebesök där arbetsgivaren har möjlighet att ställa lite frågor till den tänkta arbetstagaren. Om samtycke uppstår, kopplas Arbetsförmedlingen på och avtal skrivs med arbetsplats och arbetstagare.

Arbetsgivaren utser en handledare som arbetstagaren får feedback från under hela perioden. Syftet är att skapa de bästa förutsättningarna för ett lyckat samarbete. Att det ska bli så bra som möjligt för både arbetsgivare och arbetstagare.

Vem kontaktar jag vid frågor? 

Vill du veta mer om hur det är att tillhandahålla en extratjänst, eller anmäla intresse så hör av dig till Kontaktcenter och be om att bli kopplad till Camilla Claar.

Möt några av de som idag har en extratjänst inom kommunen

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats