Start / Omsorg och hjälp / Ekonomisk stöd och rådgivning / Stipendier / K G Zetterlunds stipendiefond

K G Zetterlunds stipendiefond

I sitt testamente från år 1958 bestämde f d banarbetaren Karl Gustav Hjalmar Zetterlund att vid hans död skulle kvarlåtenskapen tillfalla Vallentuna kommun och av kommunalnämnden förvaltas i två donationsfonder. Två fonder skapades; K G Zetterlunds pensionärsfond och K G Zetterlunds stipendiefond.

Vem kan ansöka?

Medel från K G Zetterlunds stipendiefond kan beviljas till en eller flera duktiga och ordentliga ungdomar (13 år upp till 18 år) inom Vallentuna kommun.

Ansökan

Ansökan ska göras genom vanligt brev eller via e-post. Lämna in en redogörelse som visar varför du anser dig berättigad att få stipendiet. Komplettera gärna med uppgifter som till exempel diplom från skolan och om du blivit utsedd till årets elev, intyg från mentor eller om du sysslat med välgörande ändamål. Sista ansökningsdag är 5 oktober 2020.

Ansökan ska även innehålla:

  • namn
  • utdelningsadress
  • personnummer
  • telefonnummer
  • eventuell e-postadress.

Ansökan skickas till kommunens registrator.

För vanligt brev skickar du till denna adress:

Vallentuna kommun
Tuna torg 1
186 31 Vallentuna

Märk kuvertet med "Stiftelseansökan"

Skickar du med e-post:
Se kontaktuppgifter längre ner på sidan.

Utdelning

Utdelning av medel ur K G Zetterlunds stipendiefond sker efter beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott den 12 november. Utdelningssumman år 2020 är 28 696 kronor.

Frågor?

Har du frågor är du välkommen att kontakta:
Maria Macklin
Telefon: 08-587 863 70
E-post: maria.macklin@vallentuna.se

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats