Start / Omsorg och hjälp / Ekonomisk stöd och rådgivning / Stipendier / K G Zetterlunds stipendiefond

K G Zetterlunds stipendiefond

I sitt testamente från år 1958 bestämde f d banarbetaren Karl Gustav Hjalmar Zetterlund att vid hans död skulle kvarlåtenskapen tillfalla Vallentuna kommun och av kommunalnämnden förvaltas i två donationsfonder. Två fonder skapades; K G Zetterlunds pensionärsfond och K G Zetterlunds stipendiefond.

Vem kan ansöka?

Medel från K G Zetterlunds stipendiefond kan beviljas till en eller flera duktiga och ordentliga ungdomar inom Vallentuna kommun.

Ansökan

Ansökan ska göras genom vanligt brev eller via e-post. Lämna in en redogörelse som visar varför du anser dig berättigad att få stipendiet. Komplettera gärna med uppgifter som till exempel diplom från skolan och om du blivit utsedd till årets elev, intyg från mentor eller om du sysslat med välgörande ändamål.

Ansökan ska även innehålla:

  • namn
  • utdelningsadress
  • telefonnummer
  • eventuell e-postadress.

Skicka ansökan till Kommunstyrelsen.

Utdelning

Utdelning av medel ur Stiftelsen K G Zetterlunds stipendiefond sker vart tredje år efter beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott. Nästa utdelning görs 2019.

Frågor?

Har du frågor är du välkommen att kontakta:
Sandra Sörensson
Telefon: 08-587 863 70
E-post:  sandra.sorensson@vallentuna.se

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats