Sociala samfonden

Medel från sociala samfonden kan beviljas till behövande bosatta i Vallentuna kommun.

Socialnämnden har beslutat att utdelning ska göras till ungdomar, äldre och funktionshindrade. Till ungdomar som är föremål för någon form av social behandlingsinsats. Till äldre och funktionshindrade som är aktuella inom hemvården, som extra insatser utöver de som krävs enligt gällande lagstiftning.

Information om möjligheten att söka fondmedel lämnas (förutom här på webbplatsen) av socialsekreterare, biståndsbedömare, enhetschefer, verksamhetschef samt behandlingspersonal.

Ansökan

Ansökan ska lämnas in senast den 15 oktober, se blankett längre ner på sidan. Ansökan lämnas till specialist/utredare i enheten för verksamhetsstöd.

Utdelning

Utdelning av medel ur Sociala samfonden sker i slutet av året efter beslut i socialutskottet. Utdelningssumman år 2019 är 0 kr.

Ansökan

Använd gärna vår blankett för att skriva din ansökan.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats