Start / Omsorg och hjälp / Ekonomisk stöd och rådgivning / Försörjningsstöd, ekonomiskt bistånd

Försörjningsstöd, ekonomiskt bistånd

Om din ekonomiska situation är sådan att du inte har möjlighet att försörja dig eller din familj kan du ansöka om ekonomiskt bistånd i form av försörjningsstöd (tidigare kallat socialbidrag).

Ansökan görs månadsvis via Socialförvaltningen. Ekonomiskt bistånd ska vara en tillfällig hjälp och du måste aktivt göra vad du kan för att så snart som möjligt klara av din ekonomi på egen hand.

Innan du kontaktar socialtjänsten, läs igenom nedanstående information.

Innan du ansöker om försörjningsstöd

Är du arbetslös eller sjukskriven?

Är du arbetslös ska du stå till arbetsmarknadens förfogande genom att vara inskriven på Arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete. Du ska vara beredd att ta anvisat arbete eller annan sysselsättning.

Om du inte är arbetsför ska du inneha en aktuell sjukskrivning.

Är du nyanländ?

Är du nyanländ krävs det att du deltar i och fullföljer upprättad etableringsplan.

Är du 65 år eller äldre?

Är du över 65 år ska du vända dig till Pensionsmyndigheten för att ansöka om äldreförsörjningsstöd. Äldreförsörjningsstödet är ett stöd för dig som har låg pension så att du får en skälig levnadsnivå.

Läs mer om äldreförsörjningsstöd på Pensionsmyndighetens webbplats: Äldreförsörjningsstöd via Pensionsmyndigheten.

Har du socialförsäkringar eller andra inkomster?

Du ska ansöka om de generella socialförsäkringsförmånerna som finns, till exempel bostadsbidrag, barnbidrag, underhållsstöd, sjukpenning eller arbetslöshetsersättning.

Är du 65 år eller äldre och inte har någon pension eller så låg pension att du inte kan försörja dig kan du vända dig till pensionsmyndigheten och ansöka om äldreförsörjningsstöd.

Har du tillgångar?

Har du eller övriga familjemedlemmar tillgångar: bankmedel, aktier, obligationer, bil eller fastighet eller andra kapitalvaror som lätt går att sälja, måste dessa medel användas till försörjningen innan du har rätt till försörjningsstöd.

Betalar du rätt avgifter?

Om du betalar avgift för förskola eller hemtjänst måste du kontrollera att din avgift är rätt i förhållande till den inkomst du har idag.

Är du egen företagare eller student?

Den som har eget företag ar normalt sätt inte rätt till försörjningsstöd. Är du egen företagare måste du avregistrera ditt företag och ställa dig till arbetsmarknadens förfogande.

Den som studerar har generellt inte rätt till ekonomiskt bistånd utan hänvisas till att ansöka om bidrags- och lånedel via CSN.

Vad ska försörjningsstödet räcka till?

Försörjningsstödet ska täcka hushållets löpande utgifter enligt en viss norm som beslutas av Socialstyrelsen.

I normen ingår kostnader för livsmedel, kläder och skor, förbrukningsvaror, lek och fritid, barnförsäkring, hälsa och hygien samt dagstidning, TV-avgift och telefon. Normbeloppen är olika för barnfamiljer, par och ensamstående.

Vad innebär rimliga kostnader?

I försörjningsstödet ingår även rimliga kostnader för bostad, hushållsel, hemförsäkring, arbetsresor och fackförenings- eller a-kasseavgift. Dessa kostnader ska styrkas med hyreskontrakt, räkningsspecifikation eller kvitto.

Du kan också få bistånd till annat du behöver, till exempel kostnader för förskola, läkarvård, medicin, tandvård och glasögon.

Vilka uppgifter om dig kan kontrolleras?

Försörjningsstödet är behovsprövat, det innebär att din handläggare måste göra en utredning avseende din rätt till bistånd.

Uppgifter om dig kan begäras från

  • Försäkringskassan
  • Bilregistret
  • Företagsregistret
  • Skatteverket
  • Arbetsförmedling
  • Centrala studiemedelsnämnden (CSN)
  • Arbetslöshetskassa

Hur ansöker du om försörjningsstöd?

Första gången du vill ansöka om försörjningsstöd ringer du till mottagningen på försörjningsstöd. Du får då tala med en socialsekreterare som gör en första bedömning av din situation och om du har rätt till försörjningsstöd. Om förhandsbedömning visar att du kan har rätt till försörjningsstöd bokas ett besök in.

Om du är gift eller sambo räknas ni som ett hushåll med gemensam ekonomi och både din och din partners ekonomi utreds.

Lämna in din ansökan

Du lämnar in din ansökan om försörjningsstöd till Kontaktcenter. 

Besöksadress:
Vallentuna Kulturhus
Allévägen 1, Vallentuna 

Telefon: 08-587 850 00
E-post: kommun@vallentuna.se

Om du behöver hjälpa att fylla i din ansökan eller komplettering kan du få hjälp av Kontaktcenter på vardagar mellan kl. 9-16.30.

Självservice

Här hittar du ansökningsblanketten om försörjningsstöd samt socialstyrelsens provräkning av försörjningsstöd.

Mottagningstelefon

Ekonomiskt bistånd

Telefon: 08-587 850 00 (via kontaktcentret)

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats