Stipendier och fonder

Ibland är det svårt att få pengarna att räcka till. Då har du möjlighet att söka hjälp genom kommunens stipendier och fonder.

Ej sökbara just nu

Josef Anderssons fond

Josef Anderssons fond ska uppmuntra och belöna elever i Vallentunas kommunala grundskolor.

K G Zetterlunds stipendiefond

I sitt testamente från år 1958 bestämde f d banarbetaren Karl Gustav Hjalmar Zetterlund att vid hans död skulle kvarlåtenskapen tillfalla Vallentuna kommun och av kommunalnämnden förvaltas i två donationsfonder. Två fonder skapades; K G Zetterlunds pensionärsfond och K G Zetterlunds stipendiefond.

Medel från K G Zetterlunds stipendiefond kan beviljas till en eller flera duktiga och ordentliga ungdomar inom Vallentuna kommun.

Skolsamfonden

Skolsamfonden ska uppmuntra och belöna elever i Vallentunas kommunala grundskolor, med undantag av elever i Kårsta och Karby skolor.

 

Sociala samfonden

Medel från sociala samfonden kan beviljas till behövande bosatta i Vallentuna kommun.

Socialnämnden har beslutat att utdelning ska göras till ungdomar, äldre och funktionshindrade. Till ungdomar som är föremål för någon form av social behandlingsinsats. Till äldre och funktionshindrade som är aktuella inom hemvården, som extra insatser utöver de som krävs enligt gällande lagstiftning.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats