Start / Omsorg och hjälp / Familj, barn och ungdom / Föräldrastöd / Föräldrautbildning ABC Tonår och Föräldrawebben

Föräldrautbildning ABC Tonår och Föräldrawebben

Att vara förälder till en tonåring kan vara både spännande och utmanande. Innehållet i ABC Tonår utgår från kunskap om föräldraskap, aktuell forskning och FN:s barnkonvention. Innehållet bygger också på vad föräldrar själva önskar lära sig mer om och vad tonåringar tycker att föräldrar behöver veta.

ABC Tonår - Gruppträffar

ABC Tonår är ett generellt föräldrastödsprogram med gruppträffar för alla föräldrar till tonåringar mellan 13-19 år, och syftar till att främja barns positiva utveckling genom att stärka relationen mellan barn och föräldrar. Utbildade gruppledare kommer att hålla i föräldraträffarna varannan vecka vid fyra tillfällen, med start den 14 september 2021.

Föräldrawebben - digitalt individuellt föräldrastödsprogram

Föräldrawebben är ett nätbaserat program för föräldrar till tonåringar. Det är likt ABC Tonår en universell insats. Föräldrar som deltar i programmet får under en period av 5-7 veckor tillgång till en webbportal där de individuellt genomgår en kurs. Varje vecka genomförs ett delmoment som föräldern sedan får återkoppling på från en utbildad föräldraguide från kommunen.

För att delta i ABC Tonår eller Föräldrawebben behöver du:

  • Kunna ta till dig skriftlig information på svenska
  • Ha tillgång till mobiltelefon, surfplatta eller dator med internetuppkoppling
  • Bo tillsammans med åtminstone en tonåring i åldern 13-19 år
  • Din familj ska EJ ha en pågående kontakt (behandling eller utredning) inom BUP, socialtjänst, första linjens psykiatri, habilitering eller motsvarande verksamhet.

Vill du veta mer och anmäla dig?

Under hösten 2021 kommer dessa föräldrastödsgrupper att ingå i ett forskningsprojekt som leds av Karolinska institutet. Det innebär att forskare via lottning kommer fördela platserna efter anmälan, antingen till ABC-tonår eller Föräldrawebben.

Till anmälan

Två händer som gör en high five

Trygghets- och folkhälsosamordnare

Therese Eriksson

E-post 
therese.eriksson@vallentuna.se

Telefon 
08-587 857 14

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats