Start / Omsorg och hjälp / Familj, barn och ungdom / Föräldrastöd / Föräldrautbildning KOMET

Föräldrautbildning KOMET

Komet är en ett föräldrautbildningsprogram för dig som har fastnat i återkommande konflikter med ditt barn, där dagliga tjafs och bråk påverkar vardag och välmående för hela familjen.

Genom Komet-utbildningen vill vi ge dig råd och stöd i hur du kan minska antalet konflikter och få en bättre relation med ditt barn. Programmet handlar om att förbättra kommunikationen mellan dig som förälder och ditt barn.

Konkreta redskap

Träffarna bygger på aktivt deltagande och innehåller exempel, diskussioner och idéer om hur du kan bemöta ditt barn. Du får utbildningsmaterial, konkreta redskap med stöd i forskning och hemuppgifter mellan träffarna. Du kommer att delta i en grupp tillsammans med andra föräldrar i liknande situation.

Det finns två utbildningar. BarnKOMET vänder sig till dig som har barn i åldern 3-11 år och TonårsKOMET är för föräldrar till barn i åldern 12-18 år. Barnkomet är 11 träffar och tonårskomet är 8 träffar. Gruppen leds av kommunens familjebehandlare och antal deltagare är begränsat.

Hösten 2023

Våra grupper för Komet under våren 2023 är nu fyllda. Intresseanmälan för höstens utbildningar startar i slutet av maj. Välkommen att höra av dig då.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats