Individuella föräldrastödssamtal

Vill du få stöd och tips i din föräldraroll? Vi erbjuder upp till fem individuella samtal med dig och din medförälder där du kan ställa frågor och lyfta funderingar kring föräldraskap. Samtalen är kostnadsfria och anpassas efter dina behov och önskemål.

Kontakt

För mer information, kontakta Elin Hall, enhetschef för Öppenvården Barn och familj.

Telefon: 08 587 855 89
E-post: elin.hall@vallentuna.se

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats