Start / Omsorg och hjälp / Familj, barn och ungdom / Stöd till familjen

Stöd till familjen

Som familj kan man ställas inför olika problem och situationer. Socialtjänsten har då en skyldighet att ge stöd och hjälp om detta inte kan tillgodoses på annat sätt. Vårt mål är att barn och unga ska växa upp under trygga, goda förhållanden, inte fara illa, hotas eller skadas.

Om du och din familj behöver stöd och hjälp kan du vända dig till oss, det kan till exempel handla om:

  • Bråk inom familjen
  • Vårdnadstvister
  • Hot och våld inom familjen
  • Du är orolig för ett barns mående
  • Ditt barn dricker för mycket eller tar droger
  • Du eller en närstående har problem med alkohol eller ett beroende
  • Ditt barn har utsatts för brott eller har begått brott
  • Du behöver stöd i ditt föräldraskap

Många av våra insatser kräver att du behöver kontakta en socialsekreterare medan vissa är öppna för alla att ta del av. Exempelvis erbjuder vi öppna insatser som till exempel föräldrautbildningar, familjerättslig hjälp samt familjerådgivning för par som behöver stöd och rådgivning vid exempelvis en separation.

När ska du kontakta oss?

Om du vill ställa frågor eller ansöka om hjälp eller bistånd ska du kontakta en socialsekreterare via kontaktcentret.

Oro för barn

När du är orolig för att någon far illa och behöver hjälp kan du göra en orosanmälan antingen via telefon eller via brev. Tänk på att du inte ska göra en anmälan genom e-post. Information genom e-post är inte sekretesskyddad. Ring kontaktcentret och be att få bli kopplad till en socialsekreterare.

Om ditt barn begått eller utsatts för brott?

Stödcentrum för unga brottsoffer hjälper och stödjer barn och ungdomar som utsatts för brott eller varit vittne till när någon annan utsatts för brott. Du som har begått ett brott eller blivit utsatt för ett brott kan bli erbjuden medling genom Medlingsverksamheten i Roslagen.

Om du som förälder har frågor kring missbruk och beroende?

Om du behöver rådgivning eller vill prata med någon om frågor som rör missbruk eller beroende, ta kontakt med socialtjänstens öppenvård. Du når Öppenvårdens behandlare via kontaktcentret.

Kontaktuppgifter

Mottagningstelefon

Barn- och familjeenheten

Telefon 
08-587 854 09

Telefontid 
Mån, tors och fre kl. 09-11
Tis-ons kl. 13-15

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats