Föräldrastöd

Alla kan behöva stöd i sin roll som förälder. Vallentuna kommun erbjuder föräldrastöd i olika former till alla föräldrar med barn i åldern 0-18 år. Här nedan ser du vilket stöd som finns att få.

Föräldrautbildning KOMET

BarnKOMET är till för föräldrar som har barn mellan 3–11 år. Komet är en föräldrautbildning där målet är att förbättra kommunikationen mellan föräldrar och barn och den riktar sig till dig som vill få färre konflikter och en bättre relation med ditt barn.

TonårsKOMET vänder sig till dig som är förälder till barn i åldern 12-18 år. Programmet handlar om att förbättra kommunikationen mellan dig som förälder och din tonåring i syfte att minska bråk, tjat och konflikter. Träffarna bygger på aktivt deltagande och innehåller exempel, diskussioner och idéer om hur du kan bemöta din tonåring. Du får skriftligt material, konkreta redskap med stöd i forskning och hemuppgifter mellan träffarna.

Nya grupper startar i början av varje termin. Eftersom intresset att
delta är stort och antal platser är begränsade är det bra att höra av sig i god
tid. Anmälan görs till komet@vallentuna.se.

Föräldraforum

Föräldraforum vänder sig till dig som har barn/ungdom med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar inom autismspektrumtillstånd, ADHD eller ADD. Även du som har barn som i övrigt är i behov av särskilt stöd, är välkommen.

Syftet med träffarna är att du som förälder ska få möjlighet att utbyta erfarenheter med andra föräldrar som befinner sig i en liknande situation. Ni får möjlighet att samtala om det som såväl fungerar och det som inte fungerar.

Till vissa träffar bjuds det in en föreläsare utifrån ett specifikt tema som ni föräldrar har möjlighet att påverka.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats